tisdag 14 juli 2015

Bildspråket

En bild säger mer än tusen ord
Vi lever i väldigt komplexa tider. Verkligheten upplever vi alla olika. Och det finns gott om särintressen som anstränger sig mycket för att skapa illusioner av verkligheter. Hur tror du att du förstår vad som händer runt dig? Vem och vilka känner du att du kan lita på? Vilka privatpersoner, företag, föreningar och stater litar du på och varför? Vilka litar du inte på, och varför? Och hur ofta tillåter du dig att tycka illa om någon utifrån enbart känsloargument när alla rationella perspektiv talar för att personen är klok och värd att lyssna på? Och varifrån kommer känslorna? Erfarenheter, fördomar och avund brukar påverka våra känslor mycket. Så, i allt detta kaos, hur kommunicerar man mest framgångsrikt med andra människor? Genom film såklart.

Film som bärare av budskap för att nå önskade resultat är oslagbart. Och idag finns också extremt kostnadseffektiva distributionstekniker till alla med en bra Internetanslutning. Genom film kan känslor, bilder och verbala budskap mixas ihop till enormt starka förändringsdrivare. De som behärskar konsten och hantverket att nyttja detta medium är redan idag enormt värdefulla. Och i den värld vi idag lever i blir de bara mer och mer värdefulla för dem de hjälper att nå ut med önskade budskap för att uppnå önskade resultat.

Populate, en ledande filmbyrå
Det är värdefullt och kul att en av världens ledande filmbyråer har sitt huvudsäte, och några av sina experter, i Uppsala. Genom förmågan att förstå kundens strategiska och taktiska målsättningar nyttjas film, och lämplig dramaturgi, som ett centralt verktyg för att nå uppsatta verksamhetsmål. Smart  blandas känslor, bilder och verbala budskap ihop till förändringsagenter. Grattis till hela Populategänget som återigen fått stort internationellt erkännande för sin förmåga! Jag är stolt över att vara en del av laget.
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/storslam-for-filmmakare-pa-festival-3806397.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar