lördag 11 juli 2015

Inkludering för hållbarhet

Inkludera mera
Vi kan! Vi måste! Det brådskar! Vadå? Jo, att mycket snabbare ge flyktinginvandrade meningsfulla uppdrag samtidigt som dom ges omtanke, vård och processar sin asylansökan för att om den godtas snabbt matchas mot självförsörjning. Det generösa flyktingstödet måste också matchas med rimliga krav som gör att även vuxna flyktingar snabbt, om än tillfälligt, blir bidragande och delaktiga i just vårt samhällsbygge. Typ "välkommen hit - här hjälps vi åt, så länge som du är här vill vi att även du är en del av vårt lag." Inte minst för att klara kommande pensionsutmaningar måste alla som kan bidra mer. Flyktingbarnen behöver bättre stöd i skolan men de får en naturlig plattform för möten med barn med andra bakgrunder. Så är det inte för många av de äldre flyktingarna, utan dom blir allt för ofta fast i en umgängeskrets som enbart utgörs av landshens. Hur ska dom då ges en rimlig möjlighet att förstå de värdegrunder som vi har här och som ofta skiljer sig mycket från dem de kommer ifrån? Och hur ska de kunna lära sig bra svenska om de inte regelbundet får umgås med människor där det svenska språket oftare kan tränas på?

Alla människor mår bra av att göra nytta, att vara delaktig och bidra. Att isoleras och leva på bidrag är destruktivt och socialt samt ekonomiskt ohållbart! Hur kan det vara svårt att förstå? Centerpartiet i Uppsala var tydliga om detta i valrörelsen 2014. Bra att nu även FP i Uppsala börjar hjälpa till så att vi snart kan få till en integrationspolitik som inkluderar flyktinginvandrade mycket bättre än idag. Det är bra för dom och det är bra för oss. Hur kunde det gå så snett? Nu struntar vi i det och förbättrar inkluderingen! Vi kan bättre! Mycket bättre! Och när vi fått en mycket bättre inkludering av dem vi hjälpt och hjälper kan vi fortsätta att ha en generös flyktingpolitik.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/socialt-och-kulturellt-deltagande/
http://mobil.unt.se/debatt/det-maste-ga-fortare-3794800.aspx
http://mobil.dn.se/debatt/saklig-diskussion-basta-motgiftet-mot-rasism/
http://youtu.be/6lYBH19aQ9w
http://youtu.be/mvCeRnbdPQQ


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar