söndag 5 juli 2015

Den som söker kan finna

Verklighetsflykt
Sommaren är en utmärkt tid för makthavare att i t ex badbyxor möta människor från olika samhällsklasser och lyssna till vad de upplever och tycker. På större badplatser, på campingplatser, på olika konserter, på olika festivaler etc ges denna värdefulla chans. Hur många tar chansen? Hur många tror du ens bryr sig? Personligen tror jag gapet mellan makthavare har blivit större än på länge. Det är oroväckande för vår demokrati. Visst ska ledare i de bästa av världar vara betydligt mer välinformerade än folk i allmänhet när beslut ska fattas men det innebär inte att det är dumt att på allvar lyssna på "gräsrötterna". Och att lyssna innebär inte att man behöver hålla med om det man hör. Men det är klokt att ta det man hör på största allvar! Här följer två betraktelser som jag tycker att du ska ta på allvar. Om du bryr dig om att vi ska kunna försvara vårt generella höga välstånd!
http://m.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2766648-alice-teodorescu-moderaternas-stora-dilemma
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/jenniferwegerup/article21071915.ab


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar