tisdag 8 juli 2014

Naiva ideologer

Oansvar eller ansvar?
Nin morfar tyckte att den gamla socialdemokratins devis "gör din plikt kräv din rätt" var mycket viktig för att kunna skapa ett hållbart generellt välfärdssamhälle. Idag har vi det samhället men sedan många år går vi åt fel håll om den generella välfärden ska kunna försvaras. Nu tycks allt för många tycka att man bara har rättigheter kopplade till det gemensamma som vi kallar Sverige, Kommunen eller landstinget. Men i alla kontrakt, och så även i vårt generösa svenska sociala kontrakt, bygger kontraktets hållbarhet på skyldigheter. I takt med att allt fler bara anser sig ha rättigheter men att de saknar skyldigheter kommer vårt idag generösa sociala kontrakt avsevärt försämras.

Dagens regering har gjort ett mycket ansvarsfullt jobb och Sverige mår fantastiskt bra jämfört med de flesta västländer. Och många fler jobb har skapats sedan 2006. Samtidigt har Sverige varit väldigt generöst och sedan 2006 tagit emot flera hundra tusen flyktingar och därutöver många av deras anhöriga. Vänsterns retorik om att Alliansen fortsatt inte klarat av att få ner arbetslösheten rimmar illa med att vänstern också anser att Sverige ska vara bäst i klassen på att ta emot flyktingar från icke angränsande länder. Om Sverige endast tagit en till invånarantalet proportionerlig andel av EUs flyktingar så hade svensk arbetslöshet varit på en makalös nivå. Trots att C, M, FP och KD gjort denna imponerande insats under snart åtta år anser just nu många svenskar att vi ska äventyra hela Sveriges välstånd genom att rösta fram tokvänstern och ett allt svagare S till makten. Tänk ett varv till!

Även på dagens UNT ledarsida kan man läsa hur oansvarigt naiva och helt ideologiskt drivna personer kan se på världen. I detta fall på tiggeriet. Det är naivt att tro att många inte inser att tiggarna har det tufft även i deras egna hemländer. Det är naivt att tro att det bara är 50% av svenska folket som blir illa berörda och provocerade av allt mer tiggande på våra gator och torg. Det är naivt att tro att inte tiggeriet gör stor negativ skada på städernas handelsverksamhet. Det är naivt att beskriva ambitionen att bekämpa fattigdom som att vi då självklart ska ta ansvar för EUs fattigdomsbekämpning på svenska skattebetalares bekostnad. Minst 90% av Sveriges befolkning förstår att det är relativ fattigdom och en annorlunda kultur som ligger bakom explosionen av tiggare i Sveriges städer. Samtidigt är det okunnigt att påstå att tiggarna inte redan idag påfrestar västerländska välfärdssystem. Bara i Uppsala nyttjas redan idag stora delar av kommunens tillgängliga härbärgen av tiggarna. Sverige måste våga ta tag i denna fråga på riktigt. Som utvecklingen är nu är den vare sig human, sanitär eller i övrigt hållbar.
http://www.unt.se/asikt/ledare/odmjukhet-rimligare-an-ilska-3245737.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar