lördag 26 juli 2014

På den svages sida

Visst finns rättshaverister 
Mitt politiska engagemang är starkt kopplat till att jag egoistiskt vill leva i ett samhälle där vi klarar av och vill se till så att våra svagaste får ett drägligt och helst ett bra liv utifrån sina förutsättningar. För att klara detta måste vi bl.a. Ständigt hjälpas åt att förändra och utveckla vårt näringsliv och våra marker eftersom det är källan till vårt välstånd. Det är bl a därför jag är mycket engagerad i lokal och nationell näringslivsutveckling och har så varit sedan mina tonår. Centerpartister, de allra flesta, förstår näringslivets och markens betydelse för vårt generella välstånd. Centerpartiet förstår att politiken måste bidra till att både näringsliv och våra marker förnyas och utvecklas om det generella välståndet ska bestå. Med ett svagt näringsliv och dåligt jordbruk är de som drabbas hårdast de svagaste i samhället.

För att alla våra skattepengar ska användas så klokt som möjligt måste också politiker säkra att upphandlingar genomförs klokt, att önskade kvalitetskrav ställs och att kvalitetskraven lätt kan följas upp. Samt att de som fått kontrakt och inte lever upp till dem också kraftfullt ska få kännbara straff. En ytterligare mycket viktig roll som politiker har är att stötta enskilda medborgare i konflikt mot det offentliga. Visst finns rättshaverister och vi måste alltid, för utvecklingens skull, överväga allmänintresset. Men t ex rättshaveristerna är få och motiverar inte att inte ta upprörda medborgare på stort allvar. En enskild medborgare är väldigt liten mot den enorma offentliga sektorns olika delar. Därför måste politiker alltid värna och stötta medborgarnas bästa.

Jag är centerpartist. Det innebär att jag alltid lyssnar på enskilda medborgare. Det innebär att jag inte accepterar att våra skattepengar används idiotiskt. Det innebär att jag inte ideologiskt anser att produktionen av skattefinansierade tjänster antingen ska produceras av det offentliga eller av det privata, en mix är sannolikt fortsatt klokt. Glöm inte att det är en kommun som har det lagliga ansvaret för att t ex våra barn har bra skolor att gå till, att våra äldre på t ex vårdboenden i vart fall inte har det sämre än förr, att våra barn och unga med problem får hjälp, snabb och professionell hjälp, mot ett "normalt" liv. Det är min och andra politikers självklara plikt att värna dessa barn och ungas bästa. Undrar vad Moderaten Cecilia Forss egentligen menar med sina av UNT publicerade citat?  Menar t ex Cecilia Forss att en Nämnd och ett kontor som anklagas för många brister ska granska sig själv? Det känns ju seriöst....... Oavsett om det är ett kommunalt eller ett privat behandlingshem som sköts dåligt är det oacceptabelt! Det handlar om våra barn och våra ungdomars bästa. Det handlar också om väldigt mycket pengar. För oss centerpartister är kvalitet och barnens bästa mycket viktigare än ideologiska låsningar. Och jag kommer alltid göra vad jag kan för att vi har förmågan att med kvalitet stötta våra svaga. Det brinner jag för. I ett sådant samhälle vill jag leva.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/vissa-skor-sig-pa-ungdomarna-3273415.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar