söndag 13 juli 2014

Människors lika värde

Handling säger mer än ord
Det finns gott om människor, länder, föreningar och företag som uttrycker vackra ord om alla människors lika värde och att man strävar mot "rättvisa". Allt för ofta är det inget annat än politiskt korrekta och vackra ord för i handling finns gott om människor, länder, föreningar och företag som konsekvent gör skillnad mellan "folk och folk". Då menar jag inte den självklara skillnaden mellan att vara medborgare eller inte. Att vara klubbmedlem eller inte. Att vara medarbetare eller inte. Jag menar att man strukturellt gör skillnad mellan människor bara utifrån deras kön, religion, etnicitet, klantillhörighet eller sexuella läggning. Oavsett vilket har jag så länge jag kan minnas alltid haft svårt att förstå varför vissa människor är så begränsade och självgoda att man ser på sina medmänniskor på det sättet. Att det finns idioter råder det ingen tvekan om men att de generellt kommer från en viss klan, är sexuellt "avvikande", har en för dig annorlunda hudfärg, är infödd i ett religiöst sammanhang avvikande från ditt o s v är ju en mycket ointelligent inställning om än enkel. Idioter finns i alla förpackningar.

Särskilt mycket ska man vara på sin vakt när man träffar människor som ständigt påtalar starka livsuppfattningar. Inte minst när de hävdar att de ser alla människor som likvärdigt värda. Även om jag ser det så är det enkelt att säga och tycka men det är i verklighetens möten med avvikande personer, och särskilt vid konflikter, som du testas på riktigt. Då testas om du kan se den andre som en jämbördig medmänniska som du har en maktkamp med och att den ska lösas med ömsesidig respekt. De som klarar att inte hamna snett och direkt låsa sina tankebanor med förutfattade föreställningar är få.

Hanne Kjöller, journalist och ledarskribent på DN, gillar jag då hon vågar ta i svåra frågor och hon vågar provocera för att väcka debatt som annars många gör allt för att tysta ner. Inte minst kopplat till den mycket misslyckade integrationspolitiken vågar hon tycka och säga jobbiga sanningar. Är en Somalier mindre värd än en svensk, som människa? För mig är svaret tveklöst nej. Men lika tveklöst som mitt svar är nej anser jag att svensk integrationspolitik kraftigt måste förbättras för att inte Sverige ska falla socialt sönder och allt fler svenskar börjar se på människors människovärde som olika. Därför måste vi i Sverige bland annat anpassa integrationsarbetet under asylprocessen mycket bättre kopplat till skillnaderna mellan vår kultur och den kultur den asylsökande kommer ifrån. Och det är det som gäller i Sverige som gäller oss alla i Sverige, oavsett bakgrund. Vilken människosyn tror du en person som deltagit i fruktansvärda krigsbrott mellan klaner i t ex Mogadishu har? Det är viktigt att fatta att vi utifrån de asylsökandes bakgrund är tydliga med vad vi kräver av oss som lever här i det vi kallar Sverige. Också viktigt att förklara att vår "klan" kallas kommun, landsting eller stat!
http://www.dn.se/ledare/integration-vardet-av-att-forsta/

Återigen tvingas vi följa dödande, lidande och hat i Mellanöstern. Varför pågår detta ständiga dödande, lidandet och hatet? Kan det ha något att göra med hur olika individer och grupper ser på varandras människovärde? Vad säger det att t ex några fruktansvärda mord på några israeliska pojkar rättfärdigar att döda flera hundra palestinier och skada tusentals? Visst skjuts raketer mot israeliska mål men vad drog igång detta idiotiska våld? Utan tvekan finns det gott om grupper i Mellanöstern som absolut inte ser varandra som jämbördiga systrar och bröder med varierande etnicitet, klantillhörighet, religiös koppling eller sexuell läggning. Tragiskt. Det finns gott om exempel runt omkring oss som vittnar om att många, många människor inte alls ser på sina medmänniskor som jämlikar. Inte minst kommer många nysvenskar från bakgrunder fyllda med hat och misstycke om det annorlunda.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tusentals-flyr-fran-norra-gaza_3742642.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/konflikten-i-gaza_3733364.svd?sidan=21


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar