söndag 27 juli 2014

Smutsig valrörelse

Politikerförakt
Jag tycker det är viktigt att enskilda invånare, journalister och oppositionen ständigt ifrågasätter och kontrollerar maktens agerande. Det är särskilt vi invånare själva som bäst kan bidra till att kvalitetsbrister, fusk och korruption kan undvikas. Det är enskilda invånarna som ser missförhållanden och genom att kontakta t ex journalister eller betrodda politiker kan orätter åtgärdas. Det är sällan som revisionen av egen kraft uppdagar problem. Det är verkligheten både inom näringsliv och offentlig sektor. Det är genom trovärdiga enskilda eller flertalet tips om missförhållanden som revisionen eller Polisen ibland kan bevisa att något gjorts eller görs felaktigt.

Det är valtider. Det märks allt mer och det opinionsmässiga läget är komplicerat. I riket och i många kommuner ser det ut som att vi kommer att få mycket svaga ledningar. Det är beklagligt eftersom vi befinner oss i ekonomiskt mycket riskabla tider och i ett mänskligt paradigmskifte från industrisamhälle till informations & tjänstesamhälle. Kort och gott befinner vi oss i mycket spännande tider men också farliga. Ett sätt att tydligt exemplifiera paradigmskiftet är att Facebooks tjänster idag värderas högre på börsen än IBM och mer än fyra gånger så mycket som Ericsson. Sug på den du. Och då har både IBM och Ericsson en betydande andel tjänster i sina erbjudanden och de är bland de bästa inom informationsteknologi och infomanagement. Är paradigmskiftets perspektiv med i valrörelsen? Nej. Det är sannolikt för komplext att befatta sig med. Det kan t o m vara så att många politiker inte förstår vad som händer. Valrörelsen är klassisk. Makthavarna är onda och gör ett dåligt jobb. Oppositionens alla osynkade partier har egna mediciner för att lösa det elände som makten skapat..... Små och lätt begripliga frågor blir symbolfrågorna som ska vinna valet. Är inte väljarna värda mer respekt? Min utgångspunkt är att de allra flesta väljare är mycket kloka och kan förstå vad som händer runt dem. Särskilt om någon rimligt opartisk hjälper till att beskriva "verkligheten". Men varför anses smutskastning behövas för att vinna val?

I Uppsala tycks Socialdemokrater och Miljöpartister ha bestämt sig för att smutskastning ska vara en viktig del av deras valrörelse. Gång efter gång anklagar de enskilda allianspartier, alliansen eller enskilda politiker för än det ena och än det andra. Och hittills känner jag endast till ett fall då de kan ha haft rätt. Det är liknande ageranden som spär på politikerföraktet. D v s ständiga anklagelser om felaktigheter utan grund. Det enda syftet är att försöka måla en bild av en person, ett parti eller en grupp partier som brister i sitt ledarskap eller som t o m är korrupt. Osmakligt och det tvingar motståndarna att som i USA agera på samma ynkliga och osmakliga sätt.

IT upphandlingen som pågår i Uppsala är ett sådant exempel. Centerpartiet håller med om att turerna i ärendet i slutet av 2013 och inledningen av 2014 hade stora brister. Men Centerpartiet bidrog kraftigt till att dessa brister åtgärdades och processen runt det finns ytligt beskrivet i media. Idag är beslutsprocessen demokratiskt transparent och det krävs majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott för att steg för steg (med tydliga krav) gå vidare med det övergripande ärendet. Tjänstemännen själva insåg att det av flera skäl var klokast att dela upp ärendet i minst två delar. En del med grundläggande infrastruktur så som datadrift, datanätverk och telefonitjänster och i ett senare skede verksamhetssystemen. Revisionsrapporten, som fanns som del av Kommunfullmäktiges beslutsunderlag, byggde på synpunkter från sen vinter. Då var då och sedan dess hade mycket förbättrats.

Drift, nätverk och telefonitjänster är förvisso komplex teknologi MEN det är inte något komplicerat för en kompetent köpare att handla upp från en specialiserad leverantör. En leverantör som med stordriftsfördelar sannolikt kan erbjuda tjänsterna till minst endast 75% av dagens kostnader och samtidigt tjäna bra pengar på affären. Dvs eventuellt 25% billigare för skattebetalarna. Låt oss anta att de offerter vi snart får in är i linje med det, då innebär det att Uppsalas skattebetalare kan spara runt 200 miljoner kronor under avtalsperioden. Det är 1/3 Uppsala konsert och kongress ; ).

Vänstern, S, MP och V tycks i Uppsala vara ideologiskt allergiska mot att offentlig verksamhet ersätts med inköpta tjänster. Centerpartiet, och jag, försöker göra det som är bäst för Uppsalaborna. Om vi får bra bud från marknadens leverantörer som är bra kommer vi som bor i Uppsala och kommunens verksamhet tjäna på det. Jag hoppas Uppsalas invånare är klokare än att gå på vänsterns ständiga och oftast felaktiga smutskastning. Återigen bär de en stor skuld till politikerföraktet.
http://www.unt.se/debatt/insandare/det-ar-valjarna-och-inte-domstolen-som-domer-3264137.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar