torsdag 24 juli 2014

Lönsamt miljöarbete

ILönsamt miljöarbete

Miljöutmaning
I Sverige finns fortfarande många människor som inte tror att vi har en mycket stor miljöutmaning. Människan har ofta använt sig av rovdrift av naturresurser som vi ansett oss behöva och som några kunnat tjäna stora pengar på. Även om många västerländer idag bättre bevakar rovdrift på vår miljö sker rovdrift rum dagligen. Imperier har historiskt fallit p g a omfattande miljöförstöring. Bl a sägs det vara historiskt bevisat att ett av huvudskälen till att Romarimperiet föll var att de romerska männen pga förorenat vatten fick så dåliga spermier att de inte kunde reproducera nya lojala soldater att skicka runt i sitt imperium. Att ha miljöfrågorna högt upp på dagordning borde vara självklart för alla som vet att vi snart är 10 miljarder människor på jorden. 10 miljarder människor som vill ha det minst lika bra som en genomsnittlig svensk. Även om alla "bara" skulle få det så bra som de svenskar som har det sämst så kollapsar jordens miljö. Kortsiktigt är tillgången på billig energi den största välfärdsutmaningen eftersom den billiga oljan går en sinande tillvaro till mötes alldeles oavsett hur man ser på koldioxidutsläpp.

Jag är i Tyskland. Europas rikaste land. Ett av världens rikaste länder och rikaste folk. En ingenjörskultur, hög arbetsmoral och en decentraliserad maktstruktur skapar en bra bas för ett ständigt välståndsbygge. Dessutom har tyskarna fattat att miljöutmaningen och tillgången till billig energi är stor. Därför kan man här hitta massor av sol- och vind-energiinitiativ. Tyskland går "all-in" på framförallt solenergi. Jag tycker det är en smart väg framåt för att säkra billig framtida energiförsörjning samt för att kunna bli en ledande industrination runt solenergisystem. Så bör även Sverige satsa. På stadsgatorna kör hybridbussar, centrala delar av städer har 30 km/h som högsta hastighet och många städer tar en miljöavgift för att få åka in i centrala staden. Biltullssystem används allt flitigare för att finansiera nya trafikleder utan att höja skatter. I Uppsala och i övriga Sverige har vi en del att lära av Tyskland.  Bara i Uppsala räknar kommunen att vi kan gå från dagens 205.000 invånare till 355.000 på bara 36 år! I världen är vi snart 10 miljarder människor! Vem som helst borde fatta att vi måste ta de gröna miljöfrågorna på största allvar. Det gör Centerpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar