söndag 20 juli 2014

Äntligen

Slöseri
Varför är det så svårt för det demokratiskt styrda pengarna att jobba effektivt? Kan det vara av den enkla anledningen att det inte finns ett direkt egenintresse i att använda våra skattepengar klokt? Det har nog en stor betydelse. Men visst borde vi kunna få ut mycket mer och bättre undervisning, omsorg och vård för alla de skattepengar vi betalar! I synnerhet med tanke på att vi aldrig tidigare satsat så mycket på just dessa områden som idag.

Våra viktiga infrastrukturinvesteringar är inga undantag. Det är ofta investeringar som ingen enskild privat aktör får tillräcklig lönsamhet i att bygga men som delat på många privata aktörer, och skattebetalarna kollektivt, kan bli en mycket god investering. Varför är det även inom detta område så svårt att maximera nyttan med en investering? Varför bjuds inte alltid t ex bredbandsbolag att dra kabel samtidigt som nya vägar, spår eller värme och vattenledningar dras? Det borde vara en självklarhet att göra detta samtidigt och i vart fall minst ge bredbandsleverantörer chansen att lägga kabel parallellt med annat projekt. Alla skulle vinna på detta (förutom mark och beläggningsentreprenörer). Fördelarna med liknande enkel samordning är mycket större än nackdelarna. Därför är det mycket positivt att regeringen äntligen tycks fatta att man måste ge tydliga ägardirektiv som gör att denna klokhet blir en verklighet. Självklart ska man bygga cykelbanor parallellt med spårprojekt i anslutning till stadsområden. Relevanta politiker borde alltid se till så att offentligt styrda verksamheter har tydliga ägardirektiv om att försöka genomföra liknande parallella investeringar eftersom marginalnyttan är mycket stor. Och planeringen för liknande projekt tar en så lång tid så att hinna med att sondera intresset för övriga närliggande projekt är inget problem.
http://www.di.se/artiklar/2014/7/17/nya-spar-kan-ge-cykelbanor/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar