tisdag 15 april 2014

Dyrt & dumt

Bästa service
Det är alltid klokt att försöka hitta engagerande och effektiva former för att utföra uppdrag. Vår historia bjuder på massor av lärdomar som det är klokt att ta del av när man försöker hitta nya organisatoriska lösningar för att klara sina uppdrag. Uppsala kommun är ingen liten kommun. Alla lagledare vill bygga sina egna lag i så stor utsträckning som möjligt. Toppen av en organisation ska vara så liten som möjligt. Tråkigt att inte Socialdemokrater och Moderater lyssnar bättre. Igår fattade kommunstyrelsens arbetsutskott ett centraliseringsbeslut som Centerpartiet i Uppsala blir dyrt och som är dumt för att nå önskade mål. Vi kom som vanligt med alternativ.

Centerpartiet är för en omorganisation av kommunen som gör den bättre på att servas oss kommuninvånare samt som gör den effektivare. Vi är positiva till att kommunen implementerar en matrisorganisation som gör att Kommunstyrelsen,  genom Kommunledningskontoret, bättre kan säkerställa Kommunfullmäktiges önskemål om bättre ordning och reda, inklusive standardisering av kommunens stödjande verksamheter som t ex ekonomi, HR, diarieföring etc. Vi anser dock att det är mycket negativt att i den organisatoriska matrisen koppla den direkta linjen för stabspersonal med nyckelfunktioner till kommunledningskontoret och inte till relevant förvaltningschef. Vi anser att stabspersonalen i kommunens förvaltningar ska vara direkt kopplade till relevant förvaltningschef och därutöver även ha en tydlig prickad linje till t ex funktionellt ansvarig för ekonomi.

Att centralisera all stabspersonal enligt tjänstemannaförslaget kommer att minska möjligheterna att utkräva ansvar av Nämnder och förvaltningschefer.

Att centralisera all stabspersonal enligt tjänstemannaförslaget kommer mycket sannolikt driva högre administrativa kostnader inom kommunens verksamhet.

Att centralisera all stabspersonal enligt tjänstemannaförslaget kommer mycket sannolikt innebära att det blir ännu svårare att behålla och rekrytera duktiga förvaltningschefer.

Snart blir det dyra omorganisationer igen, efter att det som nu ska implementerats misslyckats. Jag ska göra allt jag kan för att kostnaderna och oredan blir så liten som möjligt. Oklokt beslut av en majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är klokare att lägga så mycket kraft som möjligt ute i verksamheten och coacha samt följa upp att de gör det de ska istället för att tro att centralisering löser problem som beror på bristande ledarskap.

4 kommentarer:

 1. Strukturen på organisation i all ära. Dock kan strukturen aldrig ersätta skickliga ledare. Tveksam att kommunen satsar på rätt åtgärd!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så är det. Bättre att istället utveckla och förbättra ledarskapet inom både den politiska och tjänstemannastrukturen. Det kan leda till underverk. Att rita om boxar och att centralisera har mycket sällan någon annan effekt än att det blir dyrt och oroligt. En organisation består av människor. Det är människorna man måste motivera och leda för att skapa bra resultat.

   Radera
 2. Hur säkerställs alla de stora förändringar som sker i princip samtidigt ger effekt för oss medborgare? Svaga ledare förlitar sig på omorganisationer. Starka ledare säkerställer att rätt lag med rätt kompetenser och personligheter finns.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min erfarenhet, och allt jag lärt mig av mina mentorer, gör att jag delar din syn. Fokus måste vara på de enskilda människorna och deras förmåga samt på beslutsprocesser som snabbt kan lösa upp de knutar som ständigt uppkommer oavsett hur man väljer att organisera sig. Tråkigt att vi skattebetalare nu ska betala priset för en organisationsförändring som är onödig och som mycket sannolikt blir kontraproduktiv. Mycket går att lära av misslyckandena när vissa kraftigt drev att kontoret för samhällsutveckling skulle organiserss utifrån processer.... En process är en arbetsmetod och ska beskriva aktiviteter i ett flöde för att lösa olika uppgifter med bättre kvalitet och effektivare, det är inte en organisation. Ja, ja väljarna bestämmer. Om väljarna väljer politiska företrädare med mycket sunt förnuft och bevisad erfarenhet så utvecklas garanterat en plats bättre än om den leds av personer som saknar relevant kompetens och erfarenhet. Uppsala kommun är en stor och komplex verksamhet. Det tycks inte alla förstå.

   Radera