söndag 13 april 2014

Slöseri

Svenskt välstånd
Bra skola. Starkt näringsliv. Bra skola. Starkt näringsliv. Bra skola. Starkt näringsliv. Så "enkelt" skapas ett välmående generellt välfärdssamhälle. Om politikerna förstår vad ett informations och tjänstemannasamhälle innebär ökar chanserna att det svenska höga välståndet kan försvaras och utvecklas. Tror du att de flesta politiker förstår vad ett informations och tjänstesamhälle innebär och vilka reformer som krävs för att vi ska ställa om samhället så som det krävs när "gammelindustrijobben" snart inte finns i Sverige längre? Det tror inte jag. Om de förstår det skulle de inse att Sverige behöver många reformer för att klara en allt äldre befolkning, en allt mer heterogen befolkning och en informations och tjänsteproduktionstid som ställer nya krav för att blomstra.

Skolan måste moderniseras och lärare få vara lärare. Entreprenörer och företagare måste få mycket bättre tillgång till riskkapital. Sverige måste ännu snabbare ställa om sin energiförsörjning. Arbetsmarknadslagarna måste uppdateras så att kunskap och förmåga är det avgörande, inte antal anställningsår. Metoderna för integration av nysvenskar måste kraftigt förbättras. Särskilt integrationen av invandrade med assyl oavsett om de flyttar tillbaka till sina hemländer eller ej. Att Sveriges regering inte tycks klara av att lösa dessa frågor är kanske skälet till varför Alliansen fortsätter att få ett svagt stöd från väljarna.

Under min "röda tågresa" pratade jag med många väljare med varierande bakgrund. Det som de uttryckte mest frustration över var skolans misslyckanden och att för mycket av våra skattepengar enkelt går till omfattande vinster till mer eller mindre seriösa affärsmän. Vinstfrågan kan bara hanteras om regeringen MYCKET snart lägger förslag på regeländringar som garanterar ett bättre långsiktigt ägaransvar och effektiva kännbara sanktionsmöjligheter mot verksamheter som missköter sig. Om de tar del av några av de motioner jag fört fram inom Centerpartiet kanske de kan få lite trovärdighet i att de tar vinstfrågan på allvar! Varken jag eller 99,8% av resten av Sveriges skattebetalare vill betala skatt för att den ska gå till omotiverat höga vinster i privata bolag. I synnerhet inte om vinsterna går till verksamheter/ägare som levererar dålig kvalitet. Vinster är nödvändiga men de måste vara kopplade till tydliga kvalitetskrav och vara rimliga. Regeringens svaga opinionssiffror tror jag är kopplade till att de just nu har mycket låg trovärdighet i att ta i dessa frågor på största allvar.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sifo-april-2014_3461452.svd?sidan=4


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar