söndag 13 april 2014

Behövs gammelmedia?

Kort och ofta onyanserat
Det har blivit en stor mediedebatt bland medierna om att TV4 lägger ner sina lokalredaktioner och istället bygger upp någon mindre variant av lokalkorrespondenter. TV4s VD talar om ständiga förändringar som ett bolag som inte får in garanterade intäkter som t ex Public service måste bejaka. Annars går de under. Journalister och vissa politiker anklagar dem för att kraftigt bidra till en försvagning av demokratin och att ha lurats i samband med att reklamrättigheterna förhandlades om för två år sedan. TV4s VD tar angreppen med ro och upprepar mediatränat att de måste anpassa sig snabbt till den kraftiga medialandskapsförändring som sker. Han nämner särskilt Netflix som en kraftig ny konkurrent. Han lyfter också fram att det är mediakonsumenterna som bestämmer. Konsumenterna väljer allt mindre traditionella medier. Även annonsörerna sviker traditionella medier allt mer. Eftersom annonsörer vet att äldre människor är svårare att påverka läggs allt mer annonspengar på riktade sökkampanjer via Google, riktade profilkampanjer via Facebook och riktade kampanjer kopplade till målgruppsanalyser till de filmer och serier vi kan följa på Netflix eller riktade målgruppskampanjer via Spottify. Vilka fortsätter med gammelmedia som försöker ta prenumeration ett tag till? Äldre och inga andra. Vad ska medier som TV4, UNT osv göra? Jag vet vad jag skulle göra om jag var i deras kläder. Jobbigt har dom och jobbigare kommer det att bli.
http://www.unt.se/sverige/tv4s-nyhetschefer-sagar-nedlaggning-3096686.aspx
http://www.unt.se/sverige/svagare-medier-okar-korruptionsrisk-3096342.aspx

Balanserade reportage
Ett sätt för gammelmedia att överleva är att bättre balansera sina utvalda nyheter och budskap. Ta t ex tiggeri- eller flyktigproblematiken. Varför är de flesta media så ensidiga i sin rapportering runt t ex dessa problem? På Agenda (SVT) igår kunde vi höra Agendas reporter tydligt anklaga Cecilia Malmström för att EU låter flyktingar som tar stora risker när de flyr över Medelhavet dö istället för att öppna upp Europas gränser. Cecilia Malmström beklagar situationen och konstaterar att en majoritet av EUs medlemsländer inte anser att de av olika skäl kan ta ansvar för människor på flykt! Hon säger också att Tyskland och Sverige tar ett mycket stort medmänskligt ansvar. Varför beskrivs inte alltid att Sverige gör massiva insatser i förhållande till de flesta andra inom EU? Samtidigt beskriver många gammelmedier tiggarproblemen rätt ensidigt. EU migranter som åker till t ex Tysklands och Sveriges större städer och tigger. Återigen EU länder som inte tar ett lokalt medmänskligt ansvar. I vart fall inte på en nivå som vi i Sverige anser självklar. Varför balanserar inte svenska medier dessa problem mer? Är det rimligt att några få EU länder ska ta ett så stort flyktingansvar när en majoritet inte gör något? Är det rimligt att vissa EU medlemsländer kan dumpa sina sociala problem på andra medlemsländer? EU måste införa en ekonomisk formel som i vart fall innebär att de länder som inte hjälper till att stötta människor i akut nöd eller som exporterar sina sociala problem får betala ersättningar till de länder som tar sitt ansvar och som även tvingas hantera andra medlemsländers sociala problem. Varför är detta balanserade perspektiv mycket sällan beskrivet i media?

Europas ekonomiska problem och flyktingproblematiken bidrar starkt till att bruna och främlingsfientliga krafter växer kraftigt i Europa. I kombination med det Ryssland nu håller på med befinner vi oss 2014 helt plötsligt i ett läge som väldigt mycket påminner om tiden innan 2:a världskriget brakade loss. Hur många inser det? Frankrikes president Holland använde nog tyvärr inga överord när han nyligen sa att vi har en mycket stor kris i Europa nu. Mycket stor.
http://www.unt.se/debatt/tiggare-och-politiker-3092611.aspx
http://www.unt.se/varlden/armn-satts-in-mot-separatister-3096536.aspx2 kommentarer:

 1. Om den globala solidariteten inte längre kan bestå av "u-hjälp" och lite internationella projekt, utan istället riktas om till att innebära massiva volymer av i halv panik flyttande människor. Då måste man nog också vidta åtgärder för att kunna balansera detta konstruktivt baserat på stora antal.

  Det är alltför lätt att utmåla problem. Människor kan misstänklig göras och nedvärderas. Bli likställda med bidragsbehövande tiggare. Enbart. Alltså inte en värdig människo uppfattning. Det hjälper inte att "eländet" skall sprida sig solidariskt till andra länder. Utan det blir då med automatik konflikter kring detta. Vilka understryker just problemfokus.

  Vill man vara konstruktiv så måste man införa någon typ av åtgärder där hjälpbehövande själva bär sina kostnader. I allt väsentligt. Definiera områden där det finns uppgifter med dåligt kommersiellt värde på kort sikt. Men högt samhällsvärde på längre sikt. Där friska men skyddsökande personer får göra äkta nytta. På det viset blir det svårt för mörka krafter att utmåla dessa som parasiter. Vill man verkligen motverka bruna krafter så skulle dessa insats- arbetare med flykting status kunna medverka till att försköna landskap och städer som stärker identitet och nationalstatens kvalitet. (Genom att då göra mer nytta för landet än de flesta av oss.) Det skapas då oändliga exempel på goda insatser som kraftfullt och utan politiska värderingskonflikter genast kan bevisa nyttan som utförs för landets bästa. Och de skydds sökande samtidigt.

  Konflikterna begränsas då till diskussioner av teknisk art huruvida man inkräktar på kommersiella områden. Vilket förstås kan lösas med konstruktiva resonemang.

  Politiskt hotar detta förslag ideologiskt drivna konfliktpolitiker som behöver konfrontation och tydliga tecken på godhet och motsatsen. Där man kan spegla sin humanism i andras elände på ett tydligare sätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi jobbar redan för fullt med välfärdsjobb till människor som är beroende av försörjningsstöd.

   Jag delar inte alls din syn! Du representerar för mig en människosyn som inte jag delar. Jag tror på människor. Jag anser att rättigheter alltid måste matchas med skyldigheter. Jag tycker att de som har det bra har ett ansvar att hjälpa dem som har det svårt MEN jag delar inte din naiva syn på hur ett hållbart samhälle skapas och försvaras. Du förenklar en komplex verklighet. Du insinuerar att dina värderingar är bättre än mina. Jag möter dig gärna i en debatt så kan vi se vem som klarar en debatt som både kräver hjärta och hjärna för att vara hållbar. När debatterar vi?

   Radera