fredag 25 april 2014

Fattigdomsbekämpning

Hårt arbete och generositet
Den som är lyckligt lottad och som vill bidra till att de som är mindre lyckligt lottade, t ex de som lever i fattigdom, gör det bäst genom att jobba hårt med att skapa värde och sedan smart dela med sig av det värdet. Bill Gates är en superhjälte inom detta tycker jag. Gates och hans familj gör enorm nytta på vår jord med att försöka utrota sjukdomar och att bekämpa fattigdom. Metoden är att låta stora mängder pengar jobba i projekt som 1) han tror på 2) där även de som driver projekten satsar egna pengar. Att bara ge är en dum väg framåt. Inte minst mikrolånen i fattiga länder har visat utvecklingskraften i att inte ge bidrag utan att visa förtroende och förmånligt låna ut pengar istället för att bara skänka dem. Vill minnas att jag redan i söndagsskolan fick lära mig "man ska inte ge bort fisk, man ska lära folk fiska". Jag gillar inte politisk retorik som bygger på skuldkänslor och som förminskar människor till några som ska tas omhand. Dessutom gillar jag inte att komplexa frågor kraftigt förenklas. Varje enskild människa har också ett stort eget ansvar. Den starke och rike ska vara generös men den starke och rike kan inte fortsätta att vara generös om dennes rikedom går förlorad. Vad tjänar de svaga och fattiga på en sådan väg?
http://www.unt.se/debatt/hallbar-integration-3112984.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar