fredag 18 april 2014

Tyckandets gränser

Öppna debatter 
Jag tror på ett samhällsklimat där alla möjligheter och problem kan prövas i öppna samtal och debatter bland vänner, debattörer och samhällsinvånarna generellt. Ett sådant samhälle är ett öppet och kreativt samhälle där gamla sanningar hela tiden prövas om de håller i nya tider med nya möjligheter och problem.

Ola Larsmo, bl a ordförande i svenska PEN och kolumnist i UNT, har grävt lite runt begreppet PK (politiskt korrekt). Intressant. Det finns intressanta perspektiv i artikeln bl a att det aldrig skadar med lite hyfs när man tycker till och att det finns stora skillnader mellan vad olika människor kämpar för som möter kraftigt motstånd. Samtidigt tycker jag att han inte tar problemet med PK på största allvar. Det är inte bra för en positiv samhällsutveckling att upplevda nutida problem försöker tigas ihjäl eller förlöjligas. Upplevda problem är också problem med stor sprängkraft. Oavsett om de är riktiga problem eller ej. De måste hyfsat, metodiskt och enkelt bemötas med sakliga argument istället för att bara attackera människor som tycker något dom anses icke PK med starka subjektiva känslo och ideologiska utspel. Många människor är inte akademiskt skolade. Många människor är inte ideologiskt eller religiöst bundna. Även de har rätt att tycka utan att politiskt och ideologiskt vinklade journalister och politiker reptilmässigt går till anfall. Vi behöver våga prata mer öppet om upplevda problem i Sverige! Om problemen, så som de formuleras av en debattör, saknar grund kommer frågan att snabbt kunna sorteras bort från dagordningen. Frågor som inte går att sorteras bort trots idoga försök från de PK bär sannolikt på verkliga problem som måste tas på allvar och inte intellektuellt fördummas eller sopas under mattan. Då växer bara problemen "under mattan". Bl a migrationsfrågor behöver hanteras av media ur bredare perspektiv och politiker måste våga debattera dem sakligt. Våga debattera allt och bemöt dumheter med sakliga argument och inget annat. Det tjänar alla på.
http://www.unt.se/kultur/det-korrektas-historia-3101904.aspx

Är åkermarken viktig?
Det finns mycket vi tar för givet. Gör inte det! Det är farligt och kan bli väldigt dyrt. Vår åkermark är något som många tar för given. Den är nödvändig för vår försörjning men förlorar ofta när människans kortsiktiga intressen ska mättas. Situationen med Kinas åkermark är mycket oroande. Kortsiktighet har förstört enorma arealer åkermark. Om man ser det problemet i samband med att Kina har runt 1,5 miljarder invånare och ett kraftigt överskott på testosteronstinna män efter "one child policyn" kan nästan alla förstå att det finns en tickande bomb i Kina. Japanerna gav sig framförallt ut i övriga Asien (där andra folk utsattes för fruktansvärda övergrepp) för att säkra tillgången till ris. Hur ska Kina lösa sitt maktbehov om stora delar av åkermarken är förgiftad?
http://m.gp.se/nyheter/varlden/1.2346604-kinas-akrar-ar-forgiftade

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar