lördag 19 april 2014

Parallella utmaningar

Komplex värld
Det är bara i skolboksvärlden som världen kan beskrivas enkelt med hjälp av formler och metoder för att förenklat betrakta en mycket komplex och ständigt förändrad värld. I verklighetens värld sker ständiga maktförskjutningar pga att nya personer dyker upp, förmögenheter skapas eller förloras, naturkatastrofer inträffar, innovationer ändrar spelplanen etc. Att använda skolböckernas förenklingar är värdefullt. De teoretiska modellerna gör vår komplexa värld lite mer både greppbar och lite förutsägbar. Samtidigt har de som tvärsäkert yttrar sig om framtiden nästan alltid fel.

Min son tentaläser inför en tenta i makroekonomi. För många år sedan fanns en chefsekonom på PK banken (senare Nordea) som hette Nils Lundgren. Av något skäl gillade media honom så han sågs ofta uttala sig i TV om hur vår ekonomi skulle utvecklas. Min minnesbild är att han trots sina tvärsäkra ord nästan alltid spådde fel om framtiden. Samme man startade Junilistan och kom in i Europaparlamentet där Junilistan inte lyckades göra någon nytta för svenska folket. Låt mig ta två exempel på hur komplex vår tillvaro är.

Uppsalaexemplet
I Uppsala finns ett konsert & kongresshus som länge varit föremål för starkt tyckande. Det politiska monumentet har varit och är en sorglig ekonomisk historia. Skälen till varför ekonomin ständigt varit misskött är framförallt att bygget drevs igenom med en på tok för fördelaktig ekonomisk kalkyl. Verksamheten måste självklart drivas så att ägarens önskemål uppfylls. Ägaren vill att huset ska fyllas med en bred variation av kulturuttryck. I utbyte mot den bredden och för att minska oket efter den initiala felaktiga byggkalkylen har ägaren skrivit ner husets värde med en halv miljard!!! Kronor och subventionerar kostnadskostymen. Visst är det en utmaning att trots kraftigt ekonomiskt stöd få till ett brett utbud med en ekonomi i balans. Samtidigt är det en självklarhet att det är styrelsens och ledningens ansvar att se till så att det går. Kommer den nya ledningen lyckas?
http://www.unt.se/kultur/kulturdebatt/dubbla-utmaningar-3102918.aspx

Kinaexemplet
Kina och stora delar av världen står inför massiva utmaningar när den kraftiga urbaniseringen fortsätter. Allt fler människor väljer att bosätta sig i storstäder som blir allt svårare att få att fungera. Inte minst att försörja med mat när stora åkerarealer blivit förgiftade. Bara i Kina förväntas 1 miljard kineser bo i de större städerna redan år 2030! Städer med långt fler människor än vad som finns i hela Sverige. För att klara denna enormt komplexa framtid krävs stora reformer i Kina. Inte minst reformen att landsbygdens folk precis som städernas måste få äganderätt. Inte minst i ljuset av Kinas urbanisering (att människor flyttar från landet till städerna) är Världsnaturfondens miljöfokus på städerna helt rätt. Städerna har inget val, de måste lösa sina miljöproblem. Nationerna får fortsätta att inte komma överens medan världens städer praktiskt löser problemen. Kommer städerna lyckas?
http://www.economist.com/news/special-report/21600797-2030-chinese-cities-will-be-home-about-1-billion-people-getting-urban-china-work

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar