torsdag 17 april 2014

Vad vill staten uppmuntra?

Som man ropar får man svar
Vad vill staten uppnå med sitt kommunala utjämningssystem? Jag kan förstå och tycker att det är rimligt att kommuner som utarmas på unga som söker sin lycka på tillväxtorter kompenseras. Men varför straffas tillväxtkommuner om bifogad artikel stämmer med att en ny höginkomsttagare i utjämningssystemet blir en förlustaffär för en kommun? Om statens vilja är att tillväxtkommunerna helst ska ta över de äldre samt medellösa så får väl staten tala om att det är det man önskar. Är önskan från staten att tillväxtorterna ska ta avvecklingskostnaderna för bygder som dör? Om nu staten vill driva liknande kostnader till tillväxtorter så är det väl rimligt att tillväxtorter av staten får nya verktyg för att klara en dyr tillväxt! Staten skyller orätt på kommunerna för att det byggs för lite. Precis som beskrivs i bifogad artikel stämmer inte det. I Uppsala har politiker och tjänstemän gjort ett fantastiskt arbete med att bereda vägen för många bostadsbyggen men byggbolagen bygger inte det de kan bygga och efterfrågan på bostäder är sannerligen inte problemet. Jag tycker definitivt staten ska ge kommunerna den beskattningsrätt på obebyggd planlagd mark som professorn i bilagd artikel föreslår. Eftersom tillväxtkommuner straffas i utjämningsmodellen är en liknande skattemöjlighet rimlig! Vad väntar regeringen på? Vill de inte att Sveriges nya ekonomi ska växa fram så snabbt som möjligt där den har nödvändig jordmån?
http://www.di.se/artiklar/2014/4/17/pensionaren-ger-guldregn/
http://www.di.se/artiklar/2014/4/17/kommunerna-hytter-at-byggjattar/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar