torsdag 1 juli 2010

Nu har vi gått över mot en yrkesarmé

Jag vet inte vad svensk militär har för världsbild. Jag vet inte vilken världsbild som finns bland de flesta riksdagsledamöterna och minstrar. Jag vet dock att jag inte delar deras väg framåt vad gäller vårt försvar. Efter alla mina år med intresse för bl a internationell politik och fredsarbete. Efter alla mina år där jag besökt stora delar av världen. Efter bla de erfarenheterna kan jag bara konkludera att det effektivaste sättet att försvara Sverige skulle vara genom att bygga ett försvar som är inriktat på gerillakrigföring för att försvara vårt område om det blir anfallet. Det finns många skäl till det. Bl a att vi lever i ett mycket sårbart samhälle där bl a brist på energi till flyg och terrängfordon får allt förvar att stå stilla eller alla tekniska informationsflöden att stanna. Vilka är det som skulle anfalla Sverige om det blir aktuellt igen? Mest troligt är det som vanligt Ryssar eller vem annars? Oavsett så skulle en stormakt göra som de alltid gör numera dvs de bombar skiten ur oss initialt och slår ut så mycket av våra fordon, flyg etc som möjligt innan de sätter in marktrupper som ockuperar önskat territorium. I det mest sannolika av de idag inte så sannolika scenarierna är den typen av anfallare mest trolig. Då duger inte annat än ett gerillaförsvar som kan skapa stor skada för den som är oklok nog att utan att ha blivit välkomnad kommer och vill bestämma över oss och ta våra belånade tillgångar. Om jag fick vara envåldshärskare för några dagar så skulle jag bestämma att Sverige skulle ha ett försvar som byggs upp utifrån försvarsstrategin Gerillakrig med en mindre yrkesarmé med personer som tränas primärt för ledarskap (som tidigare) och som defacto tränar på riktiga krishärdar (myckt mer omfattande idag) men till det komplettera med tre månaders allmän gerillavärnplikt. Det är både fostrande och relativt billigt också eftersom det inte behövs några dyra logementen etc utan tält, bra skor etc för gerillakrigföring i skogar och i stadsmiljö får vi träna på kloakboende etc. Varför är inte detta självklart för de som skall vara kloka för oss alla i Sveriges riksdag? I min värld kan Sverige då satsa på en krigsindustri som är fokuserad på vapenutveckling mm som är inriktad på gerillakrigföring istället för på vapenslag som även kan användas för anfall. Det tror jag blir en ännu större exportframgång än vad t ex JAS, Bamse mm utgör idag.  "Du gama du FRIA....." måste kunna försvaras. Människor har krigat sedan Adam och Eva och vi får aldrig vara dumma nog att inte organisera ett potentiellt försvar mot den lede Fi som kan komma från de mest oanade håll om man läser på vår mänskliga historia. Underkänt i försvarspolitiken till Sveriges Riksdag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar