fredag 9 juli 2010

Ego management

Jag är priviligierad. Jag har varje dag förmånen att möta människor som vill något. Människor som känner ansvar för mer än sig själva. Människor som lägger ner beundrandsvärt många timmar på att göra vårt gemensamma samhälle lite bättre, varje dag. Jag är priviligierad. Många tror att pengar är vägen till Nirvana. Många tror att det är fel att kämpa när man "bara" är ett instrument i någon eller någras elaka lek. Jag tror att vi människor drivs av viktigare saker än pengar och det är inte något dåligt att t ex vara ett "instrument" för Nelson Mandelas kamp för allas jämliga rätt eller för John F Kennedys bevingade ord om att man inte skall starta sin vuxna livsresa med att kräva sina rättigheter utan börja med att känna det självklara och lusten att bidra för sitt land eller sin stad eller sin familj eller sin kanin. Jag har haft förmånen att träffa massor av människor från alla delar av världen. Jag är genuint intresserad av olikheten mellan oss människor. Det är väldigt mycket som förenar oss, oavsett ekonomi eller kulturell bakgrund. Vi är människor. Jag är så besviken på att allt för många av de personer som i varje tids värld anses vara framgångsrika ofta är väldigt små människor. Med "small people" menar jag en människa som fått hybris och som tror att de är så mycket mer fantastisk än oss andra. Det är rätt vanligt att "mäktiga" personer blir på det sättet, inte minst i JanteSverige. Inga träd växer till himlen. Inom näringslivet är Percy Barnevik och nu Carl-Henrik Svanberg lysande exempel på att det är så. Inget växer till himelen. Om du jobbar hårt men också har tur att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt är inte synonymt med att du är vår nya tids Jesus. Vad är framgång? Är det att din son eller dotter, eller båda, i vuxen ålder säger att "jag älskar dig" eller är det 8.200.000 kr på banken? Själv har jag inte något emot att både ha barn som tycker om mig och ett kapital som gör att jag kan fortsätta att hjälpa framförallt unga människor att våga prova sina drömmar. Det är dax att vi inför ego management i skolan så att våra ess lär sig att Jantetänkandet är destruktivt. Det är lika destruktivt att tro att man är så mycket mer fantastisk än andra bara för att man har en högre växel kopplad till motorn och för att man väljer vägar som leder till makt som fiskaren aldrig söker. Ego management kanske är något för Folkpartiet att prata om eftersom skolan, skolan, skolan, skolan, kultur, skolan, skolan, skolan, skolan och skolan är deras fokus i livet och då är det väl dax att stötta de stackars själar som gått vilse i känslomässornas dal och tror att de är mer värda än oss andra bara för att de tjänar lite mer pengar........ Vi måste hjälpa de stackarna som har fått ett sådant beroende. De behöver hjälp. De får ofta för lite kärlek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar