lördag 24 juli 2010

Afrika mot bättre tider

År efter år, årtionden efter årtionden har Sverige och andra länder öst in pengar i olika afrikanska länder utan att det inneburit någon allmän förbättring för folket. Det afrikanska folket har fortsatt haft det svårt och korruptionen har fortsatt att vara total. Äntligen, under vår nuvarande regering, har SIDAS effektivitet ifrågasatts ordentligt. I det stora hela har nog den enda stora nyttan SIDA tillfört varit att ge flera svenskar möjligheten att uppleva utlandsboende samt stöd till svensk industri som annars aldrig etablerat sig på marknader som annars ansågs för ointressanta (t ex Indien.....). Sedan några år utvecklas Afrika riktigt bra. Flera afrikanska länder har tillväxttal som tyder på att de börjar kunna sprida välståndet till fler än några få ledande och totalt korrupta familjer. Vad är det som gjort detta möjligt? Det är i vart fall inte biståndspengar från väst eller kläder från väst som endast tagit bort alla möjligheter till en lokal klädindustri. Det är framförallt Kinas INVESTERINGAR i landet (inte BIDRAG) som inneburit att fler får jobb, andra länder och stora företag också satsar mer seriöst på afrika och det afrikanska folket. Självklart gör de inte det för att de är snälla utan kineserna har på detta sätt köpt kontrollen över stora delar av Afrika för att säkra tillgången till deras rika naturtillgångar. Genom att kineserna tänkt affärsmässigt istället för bidragsmässigt har nu äntligen det afrikanska folket en chans att lyftas från total generell fattigdom. Kineserna ger inte folket fisken, de lär dem att fiska i utbyte mot tillgången till deras naturtillgångar och i utbyte mot deras arbetskraft. Är det inte lite roligt att Kineserna även är intresserade av den billiga afrikanska arbetskraften! Många i väst tror att det finns massor mer av billig arbetskraft i Kina men allt är relativt och medelinkomsten bland utbildade och hårt arbetande kineser har snabbt närmat sig västerländska nivåer. Kineser tänker inte som västerlänningar! Det börjar bli dax för västledare att på allvar förstå det! Ett fyrfaldigt leve för affärsmässigheten och marknadsekonomin som i sina långsiktiga former lyft miljarder människor från fattigdom till drägliga liv! Tänk om Centerpartiets socialliberala och ekohumanistiska bas kunde råda över världen! Då skulle världen vara fantastisk för alla. Är möjligen Kina en variant av det bortsett från att de är en diktatur............. och i sin tillväxtiver inte lever upp till Konfusius läror om balans med naturen! Alla dessa vägval...... Du väljer väl rätt väg i valet? Tycker du att man skall ge fisk eller skall man lära folk att fiska?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar