torsdag 8 juli 2010

Barn och unga vår framtid

I alla tider har generation efter generation insett att våra barn och unga utgör vår framtid. Att investera i våra barn och unga är en självklarthet om man vill utveckla ett samhälle till det bättre. Att investera i de barn och unga som har mindre bra startförhållande är särskilt viktigt. I synnerhet i en liten stad som Uppsala och ett litet land som Sverige. Det är eller borde i vart fall vara en självklarhet. Trots självklarheten är det glädjande att Socialdemokraterna i Uppsala tydligt väljer att lyfta fram att de vill prioritera våra barn och unga. Livet handlar hela tiden om vägval och prioriteringar. Vi vill ge våra barn och unga bästa möjliga start i livet. Samhället har heller inte råd att ha barn och ungdomar som inte mår bra eller som inte kan ges bästa förutsättningar för en framtida meningsfull sysselsättning. Bara för att ge en känsla för vad det kostar när vi misslyckas så säger Uppsalas Ungdomscentrum som bl a jobbar med unga som hamnat i drogberoende att varje sådan ung i genomsnitt kostar samhället 10.000.000 kronor. Jag och Centerpartiet i Uppsala kommer med glädje samarbeta med partier som vill ge alla våra barn bästa möjliga start i livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar