lördag 10 juli 2010

Lögner och kortsiktiga vinster

Politik är väl ändå den demokratiska konsten att i ord och handling utveckla ett samhälle i en önskad riktning. För mig måste det politiska arbetet bygga på ärlighet, öppenhet och långsiktighet. Visst finns det kortsiktiga perspektiv som är viktiga, bl a att som politiker se till så att våra skattepengar ger maximalt värde tillbaks i form av t ex försäkringar, infrastruktur, utbildning och omsorg. Huvudfokuset för politiken är dock att bidra till att framtiden blir ljusare än vad den är idag. Alla partier ser olika framtidsbilder, även om de för flera partier är rätt lika. Om politikens högre skola handlar om lögner och kortsiktiga vinster, då kommer jag inte att delta i det spelet. Det är ett spel som jag bara anser leder till ett företags eller ett samhälles tillbakagång och fall. Jag har många gånger på min blogg tagit upp frågeställningar kopplade till vår demografiska utveckling (framförallt att vi blir allt äldre). I dagens UNT skriver också ledaren att politiker är fega och tar inte i den mycket komplicerade och känsliga frågan om hur vi skall klara av att ge i vart fall dagens höga service till våra äldre samtidigt som vi äldre blir väldigt många fler och sjukvårdskostnaderna, med dagens kostandsnivåer som utgångspunkt, förväntas stiga med mellan 70-100%!!!!!!! Det är onekligen mycket positivt att vi lever längre. Många är länge mycket friska. Jag har t ex min morfar som ett härligt exempel på en mycket vital och istort sett frisk medmänniska som i sitt radhus bor och sköter sig själv. Han har genom åren slitit hårt för sina arbetsgivare. Han har alltid varit engagerad i att stötta de som är i behov av stöd från andra. Han är älskad av många släktingar och säkerligen en och annan vän. Han är snart 90 år. Självfallet har han kämpat hårt för att vi skall ha det så bra som vi har det i dagens samhälle. Han har genom tiderna betalat mycket skatt. Trots det har hanoch dagns pensionärer inte betalat skatt för att täcka våra pensionskostnader. Inga tidigare pensionssystem eller det nuvarande tar tillräcklig höjd för att klara av finansieringen av en allt friskare men också åldrande befolkning. Det är dagens arbetande som istort betalar pensionerna och det kräver att vi jobbar fler timmar (inte färre som vissa tycker) och att fler än idag jobbar för att pensionssystemet inte helt skall falla ihop om några år. Jag vägrar tro att min generation och tidigare generationer bara ser till sitt eget bästa och därför bara kommer att kräva mer och mer, vilket inte vissa politiker är sena att svara upp mot tyvärr. Jag tror och hoppas att många äldre önskar kommande generationer välstånd och inte bara egen vinning. Jag tror vi kan klara den demografiska utmaningen och bibehålla välståndet för kommande generationer. Vi måste börja tänka nytt! Vi måste våga ta i frågan! Billigt att politiskt tycka synd om en generation som fått mer än någon tidigare generation.  Vi kan skapa en bra framtid för alla men då måste vi bli företagsamma och tänka större!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar