fredag 2 juli 2010

Bryr du dig om framtida generationer?

Jag vill börja med att tacka och gratulera bl a min morfar, mamma och pappa. Tack för alla fantastiska insatser under många år där ni alla bidragit till att många andra människor fått ett mer meningsfullt och om möjligt ett bättre liv. Grattis till att ni hör till de generationer som fått den mest enastående och generella materiella utvecklingen genom historien. "Bara" utvecklingen att många på 70- och 80-talet kunde börja resa i världen är en symbol för den generella välståndsutvecklingen. Historien är lång, så det är inte illa att pricka in tiden då man föds med den "fetaste" tiden. Visst fick min morfar börja när inte Sverige var så välmående men utvecklingen är ändå fantastisk. "Mycket vill ha mer och helvetet blir aldrig fullt" är ett rätt bra uttryck. Bl a ledde merviljan till en enorm uppbyggnad av den offentliga sektorn på 70-talet. Bl a hör vi röststarka äldre grupper som kräver mer och mer. Jag vill bara påminna mina föräldrars och min morfars generation om att vi idag inte har 100% ränteavdrag, vi har inte möjligheten att använda offentliga utgifter för att minska arbetslösheten (det kortet är redan spelat), vi har en energisituation som är minst sagt ansträngd etc etc. I många år har jag talat om den demografiska utmaningen. Framförallt att vi har en allt mer åldrande befolkning. De allra flesta väljer att sticka huvudet i sanden för frågeställningen. Inte minst efter Nuders uttalande om "köttberg". Frågan är känslig. Kan man ducka för känsliga frågor om man är ledare? Nej! För att du skall kunna hitta kreativa och positiva vägar framåt måste vi försöka enas om hur vår verklighet ser ut och vart vi är påväg om vi fortsätter som vi gör. Dagens riktning är ohållbar. Vår Alliansregering lokalt och nationellt håller på att försöka hitta en medicin som fungerar men det är en lång väg kvar. På DN debatt idag skriver 6e AP fondens VD. Läs den. Jag tycker den är bra och han är förhoppningsvis trovärdig i mångas ögon. Antingen tänker vi om och skapar nya och fler jobbtillfällen, jobbar några år till, får in invandrade invånare betydligt snabbare än idag eller så kommer vi att drastiskt skära ner pensionsutrymmet och mycket annat som idag tas för givet! Talar jag i egen sak? Jag tror att jag personligen klarar mig. Men jag tycker att det är oacceptabelt att min son, dotter och kommande generationer skall få det sämre. Min hjärna fungerar så att jag tycker att det är självklart att man skall lämna ifrån sig något som skapar ännu bättre förutsättningar för de som tar över. Vi måste tänka nytt och jobba hårdare för att försvara och utveckla välståndet. Det finns personer som inte tycker om att jobba. Det finns också personer som gillar att jobba. Jag gillar att jobba så jag skall göra mitt för att framtiden skall vara bra även för våra barn, barnbarn och barnbarns barn. Bryr du dig om framtida generationer? Fundera då över vad som verkligen händer i vårt samhälle och stötta omställningen mot ett mer företagsamt samhälle!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar