torsdag 22 juli 2010

Otrogna klaner

Äntligen inser ledande politiker i framförallt USA och England att det inte går att vinna ett krig i ett land som bl a är helt klanuppbyggt. Klaner som dessutom historiskt visat sig vara notoriskt otrogna. Hur får man lokala kompisar om de hela tiden ändrar sig och väljer en annan kompis istället när de erbjuds något som de känner är bättre än den kompis de hade tidigare. Eisenhover (amerikansk president som varit general inom deras armé) hade tyvärr rätt när han höll sitt avskedstal som president. I talet varnade han för vapenindustrins framfart och makt. Han varnade för att vapenindustrin hotade demokratin. Då var den betydligt mindre än vad de är idag. Många av oroligheterna i världen är nog finansierade av vapenindustrin som "marketing expense". Hur skulle du göra om du var ansvarig för att försäljningen av vapen skall vara hög och helst öka? När vi dessutom har en historia som gång efter gång visar att liknande insatser i främmand land alltid misslyckas. England borde veta om det eftersom de ständigt misslyckats i Afganistan! USA borde veta det, inte minst efter erfarenheterna i Vietnamn. Inte minst ryssarna misslyckades nyligen ordentligt i Afganistan. Tyvärr är det nog som Eisenhover varnade för. Världens utrikespolitik styrs sannolikt i mycket stor utsträckning av vapenindustrin. Det jag tycker är tråkigt med misslyckandet i Afganistan är att det sannolikt innebär att en av de värsta sak en kvinna kan råka ut för är att födas i just Afganistan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar