fredag 16 juli 2010

Invandrarfientlighet

Sverige har en lång och intressant invandringshistoria! Jag hoppas att människor från hela världen fortsätter att ge den plats vi kallar Sverige en chans även i framtiden. Vi behöver hela tiden få in nya influenser, finna nya vägar ut med våra produkter och tjänster och inte minst fler som orkar bidra till att välfärden kan försvaras och utvecklas. I dagarna har jag fått frågan hur jag ser på konflikter mellan olika gäng/grupper i Gottsunda/Valsätra. Tydligen var mina svar "intressanta" för att så få vågar tala om att vi inte bara har en fantastisk glädje av invandringen utan att det även finns problem som gärna skall sopas under mattan. Om man inte vill sopa under mattan så kallas man ofta invandrarfientlig. I grund och botten handlar det om vilken människosyn man har. De med en pervers människosyn som bygger på att en gul, svart eller vit är finare än någon annan den avslöjar rätt fort sig själv. Alla vi andra måste våga tala om de utmaningar som också finns kopplat till att individer från alla jordens olika kulturer och hörn samlas på nya platser. Alla dessa individer och deras olika grupper är OLIKA! Det är sjukt att göra som många gör dvs kallar alla dessa olika individer och grupper för "invandrare" och sedan drar man dem alla över en kam. De, precis som vi infödda, har olika utbildningsbakgrunder, kommer från olika familjekulturer, kommer från olika samhällskulturer, bär på helt olika erfarenheter etc. Dessa olikheter måste också vara en självklar utgångspunkt när man skall få bästa möjliga chans att bli en värdefull individ i vårt samhälle. Det svenska samhället är demokratiskt och de lagar och regler vi har skall efterlevas. Det gäller alla i Sverige. Vill man ha nya lagar eller ändra i gamla får man göra det via den demokratiska processen som är öppen för alla. Vi kan aldrig acceptera att olika grupper har sina egna lagar och regler och i stort skiter i det som vi gemensamt bestämt. Det finns grupper i vårt samhälle som är fostrade i klanmentalitet. Så var det även i Sverige för länge sedan. I Sverige har vi ersatt klanens regler och människors lojalitet med att våra regler och vårt trygghetssystem ligger inom kommun, landsting och stat, inte kopplat till en klantillhörighet. Det finns rötskaft i alla samhällen jorden runt. Rötskaften är individer med olika bakgrund. Precis som det finns underbara altruistiska individer jorden runt. Låt oss öppet våga tala om invandringens problem för att hitta respektfulla och bättre vägar framåt. Frågan är viktig men det finns viktigare frågor i valrörelsen. Utan fler jobb kommer de allra flesta av oss i vårt samhälle få det mycket sämre. Det får inte hända.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar