fredag 2 juli 2010

Varning för kapitalbrist!

Sedan finanskrisen startade har det varit mycket svårt för mindre företag att få låna pengar. Att få låna pengar för att utveckla sina affärer för att t ex anställa personal är oftast nödvändigt. När nu bankernas säkerhetsmarginaler skall stärkas (vilket i grunden är bra) kommer utrymmet för utlåning att ytterligare försämras vilket direkt och framförallt drabba våra viktiga midre företag. Det är våra mindre företag som redan idag sysselsätter flest i vårt land. Det är bland våra mindre företag som förhoppningsvis de nya större arbetsgivarna finns, om de kan hitta kapital för att finansiera sin tillväxt. Lägg till detta beslutet av de rikaste länderna att nu inleda en halvering av budgetunderskotten redan till 2013 så är sannolikheten hög att vi går mot en enorm kapitalbrist! På toppen av detta väljer Riksbanken att höja räntan för att kyla av bostadsmarknaden! Det minsta vi måst göra själva i Sverige är att införa två räntor. En för bostadsmarknaden och en för den övriga ekonomin. Då kan den högre räntan på bostadsmarknaden sättas av i en saneringsfond som med jämna mellanrum kan användas när luften går ur bostadsmarknaderna. Det blir som en försäkring. Det är vansinnigt att straffa den övriga marknaden för att bostadsmarknaden ständigt tillåts bli överhettad genom för billiga lån. Att införa två ränteslag tar nog lite för lång tid eftersom tanken säkert inte ens slagit lagstiftarna än. Det våra lagstiftare har funderat på, i synnerhet våra Centerrepresentanter, är att införa ett riskkapitalavdrag för privatpersoner. Det är hög tid att göra det! Jag vill att mina barn helst skall få det bättre än vad jag har haft det. Då krävs nytänkande. Rejält med nytänkande och inte bara en massa plåster och småändringar. Det räcker inte med att några Centerpartister är en framkomlig väg på spåret. Vi måste bli fler om våra barn skall få minst lika bra som oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar