tisdag 20 juli 2010

Blunda inte!

Bl a i USA gör sig svenskättlingar samt "stand-up comedy"-personer ofta roliga genom att beskriva hur svenskar generellt sett alltid lever med attityden "don´t wreck the boat"! Dvs sitt still i båten, sopa det obehagliga under mattan etc. Med mina världserfarenheter vill jag inte påstå att det är ett särskilt svenskt beteende. Det som gör det anmärkningsvärt att det förekommer, i en så stor utsträckning, i Sverige är att vi är ett så öppet och demokratiskt samhälle och ändå vill många undvika att lyfta upp problem på ytan. Hur kan man lösa problem om man inte kan tala öppet om dem? Är det inte bra om svåra problem får många att öppet hjälpas åt för att försöka hitta lösningar? Är inte just det en av anledningarna till varför vi har en demokrati? I min värld är det tex oviljan att konstruktivt föra öppna samtal om de få problem som finns kopplade till vår invandrarpolitik som bidrar till att invandrarfientliga krafter vinner gehör. Gemene man har ju vid köksbordet sina bilder klara oavsett om det offentliga rummet "förbjuder" vissa samtalsämnen. Lång inledning för att komma fram till att Inga-Britt Ahlénius ÄR EN HJÄLTE! Låt vara att hon skall pensioneras och därför inte behöver oroas över möjligheterna att få ett nytt jobb. MEN hon har gång på gång visat prov på civilkurage och för det förtjänar hon allas respekt. Hon är en lysande svensk ambassadör för några av de värden som jag vill att Sverige skall förknippas med: Öppenhet, altruism, mot korruption, söker ständiga förbättringar och hon har även humor! Inga-Britts kritik mot FN:s brister är imponerande! Hon och hennes stab bryr sig om hur våra gemensamma pengar används inom FN. Hon och hennes stab accepterar inte att ineffektivitet och korruption leder till att mindre resurser kan användas för att stötta barn, kvinnor och män i svåra sitioner runt om i hela världen. Det är aldrig en lösning att blunda! Det leder i 99 fall av 100 till att problemen bara blir större och större. Problem måste lösas. Problem är ofta förbättringsmöjligheter. Sopa inte problem under mattan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar