onsdag 14 juli 2010

Vem är du?

Vem tror du att du är? Vem är du egentligen? Har du ställt dig den frågan? Självklart är du en genetisk sammanställning utifrån dina arvsanlag men också summan av alla dina livserfarenheter. Hur har dina livserfarenheter format dig? Är det du som styr ditt liv eller är det dina föreställningar om vad andra tycker om dig och vad du vill att andra skall tycka om dig som styr dina vägval? Varför är dessa frågor ofta jobbiga för många? Nästan lika jobbiga som samtal om döden. Jag antar att de är jobbiga för att många, av något skäl, inte krasst vill anaslysera sig själva. Risken finns kanske att vi helt plötsligt får en självbild som inte stämmer med den som vi önskar..... Vet du vem du är på riktigt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar