söndag 18 juli 2010

Journalisters subjektiva agenda

Medias makt är stor. Media är viktiga för att demokratin skall försvaras och för att bekämpa korruption i så stor utsträckning som möjligt. Tanken är dock att media skall vara objektiva bortsett från att de ofta har en ledarenhet som har en viss ideologisk inriktning. I allt större utsträckning tycks media mer och mer bli språkrör för enskilda intressen. Enskilda journalister verkar påtagligt oförmögna att balansera sina reportage på ett politiskt obundet sätt. Det kanske inte är medias/journalisters roll att vara opartiska men då tycker jag att varudeklarationen måste vara tydlig. UppsalaDemokraten är tydligt vänster. Då råder det inte någon osäkerhet bland läsarna att även deras journalister är väldigt vänstervridna. Men vad är Aftonbladetet idag? Med vilken rätt och med vilket allmänintressemotiv anser en journalist och en nyhetsredaktion att man kan agera som man gjort/gör i Littorinaffären? Oavsett om han gjort något eller ej förefaller det för mig som att Aftonbladets hantering av frågan bara handlar om politiska motiv och inte alls en kritisk och balanserad granskning av maktens personer. Det luktar illa. Om även Aftonbladet är en propagandakanal för vänstern så tycker jag att det skall varudeklareras. Återigen betonar jag att jag inte vet vad Littorin gjort eller inte gjort men med det som ligger på bordet just nu är Aftonbladets publiceringar i ärendet ordentliga övertramp. Jag ses nog som rätt ny i den politiska världen. Jag har redan blivit förvånad över hur påtagligt det verkar att enskilda journalisters subjektiva värderingar smittar av sig i hur de väljer att presentera sina reportage. Jag kan givetvis ha fel och självklart ser jag världen utifrån mina ögon. Tycker du att det är ok att UNT på sin förstasida, den 16/7, skriver att "inga politiker kom till en debatt med unga husockupanter". I artikeln citeras sedan flera politiker som inte var där och i en bisats nämns att Centerpartiet och Vänsterpartiet var där och lyssnade på ungdomarna. Tycker du att det är en korrekt beskrivning när jag, kommunalråd i den lokala regeringen, var närvarande? I dagens UNT skriver de att politikerna inte har samma framtidsbild av Uppsala som folket. Som man ropar får man svar..... Än en gång på kort tid kan jag konstatera att trots att Centerpartiet efter önskemål från tidningen ("så här anser folket i en undersökning, hur prioriterar C och varför?"). Vi skickade ett ordentligt underlag till berörd journalist samt att vi talade med densamme. Inga av de reflektioner och de uttalanden anses vara av värde i förhållande till övriga citat. Återigen är jag subjektiv men för mig är det tydligt att journalisters subjektiva agenda styr mer än vad jag tidigare trodde. I det ljuset tycker jag att det skulle vara ett krav att alla medier tydligt måste varudeklarera vilka intressen de särskilt anser sig företräda. Klart är att UppsalaDemokraten anser sig företräda "arbetarna" men i den ivern företräder politiska linjer som kommer att göra "arbetarna" "fattiga" igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar