torsdag 1 oktober 2015

Kärlekshormon, makt och rikedom

Studier, företagsamhet och hårt arbete
Oavsett om man har sin bostadsbas i ett litet land som Sverige eller ett stort som USA är egenproducerad förmögenhet och makt alltid ett resultat av företagsamhet och hårt arbete. Att ha goda studieresultat är fördelaktigt men inte alls en given väg mot så kallad framgång. Företagsamma och hårt arbetande blir nästan alltid framgångsrika i en eller annan form. Det är inte så konstigt eftersom det oftast är människor som vågar ta risker och som är beredda att lägga ner mer tid än andra för att nå sina mål. Innebär det att det inte spelar någon roll att den svenska utbildningssystemet är så dåligt som det är? Självklart inte! Minst upp till gymnasiet måste våra skolor ge alla våra barn maximal skolning utifrån individens egen förmåga. Att vi misslyckas att leverera detta idag innebär att enskilda människors livsmöjligheter minskar och att vårt svenska samhälle försvagas. Igår på nyheterna kunde vi äntligen höra ledande tjänstemän och politiker som talade om att vår misslyckade integration av flyktinginvandrade och ensamkommande barn är en viktig förklaring till den dåliga resultatutvecklingen. Vi måste sluta vara rädda för att beskriva verkligheten som den är. Vi måste se till våra enskilda människors bästa och då duger det inte att tro att om vi undviker att tala om stora utmaningar som försvinner de. Öppna och respektfulla debatter om olika vägval är det syre som ger framgångrik kraft inom en demokrati.
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/krisen-i-den-svenska-skolan-blir-bara-varre/
Kärlekshormoner
Ett av problemen inom skolan är att det ofta är en stökig studiemiljö som gör det svårt för de flesta eleverna att ta till sig undervisningen så bra som möjligt. Oftast är det pojkarna som är stökigast.
En liten oxytosindos varje morgon för pojkarna kanske skulle göra susen och över en natt göra att de svenska skolresultaten kraftigt förbättras, vad tror du?
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2849693-brist-pa-karlekshormon-kan-gora-dig-arg
Stora förmögenheter
Finns eller finns inte korruption inom västvärldens demokratiska system? Det är klart att det finns. En
amerikansk president tjänar förvånansvärt lite pengar. Även en senator tjänar relativt lite pengar i USA. Visst är det intressant att två heltidspolitiker kan bygga upp en så stor personlig förmögenhet som paret Clinton verkar ha. Vi talar om miljarder kronor. Det är väl deras goda studiebakgrund som gjort att de satsat helt rätt på börsen genom åren.
http://www.di.se/artiklar/2015/9/30/var-ar-hillary-clintons-pengar/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar