måndag 1 juni 2015

Storleken har betydelse

Inkludering
Uppsala Nya Tidning kör en intressant artikelserie nu om invandring, integration och fördomar. Det är bra och kan möjligen bidra till att det sociala förfallet och spänningarna mellan olika grupper kan minska. I min värld är det alltid bättre att se problem och i öppen problemlösning försöka att lösa dem. Att sopa problem under mattan är en dum väg framåt och det har gjorts allt för länge i Sverige. En bra början för att lösa problem brukar vara att försöka få berörda att se samma eller i vart fall en liknande verklighet. Det förstår ju nästan vem som helst att det är svårt för olika parter att lösa problem om man har helt olika syn på 1) vilka problemen är 2) vad som orsakar problemen. Svensk migrations och integrationspolitik skapar många problem. Men som bifogad artikel beskriver är det ingen verklighet som vi öppet kan prata om för att konstruktivt hjälpas åt att lösa existerande och allt större problem. En bra start vid problemlösning är att inse att lösta problem ofta representerar stora möjligheter!
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/i-sverige-ar-vi-radda-for-sanningssagare/

Volymfrågan
En av "Elefanten i rummet" i Sverige är volymfrågan kopplad till flyktingrelaterad invandring. Sedan Ny Demokratis tid har volymfrågan varit känslig i Sverige. Många vill absolut inte förknippas med invandrarfientlighet och med en inhuman flyktingpolitik. Det är bra. Samtidigt måste ansvarsfulla och pragmatiska politiker vara just pragmatiska och ta ett stort ansvar för att det samhälle de är ansvariga för utvecklas socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt hållbart. Om man tar det ansvaret kan man inte undvika volymfrågor. Självklart har volymer stor betydelse för hur bra eller dåligt man klarar av att hantera en krissituation. Om vi jämför med t ex vattenöversvämning så förstår alla att om den är begränsad och inträffar endast under en kort period så är den mycket lättare att hantera än om den är kraftig och pågår länge. Att inkludera volymfrågan in i problemlösningsarbetet är nödvändigt och absolut inte att anpassa sig till främlingsfientliga krafter. Det är att anpassa sig till en ständigt förändrad verklighet.

I ett UNTs reportage idag kan vi läsa om en studieresa som Lundellska skolan ordnade där "svenska" och flykting samt ensamkommande ungdomar besökte Naturhistoriska museet och utställningen "Djuret människan". Jag var med på den resan. Två väldigt viktiga budskap förmedlades från en museeguide som inledde besöket. 1) vi har anpassat oss och därför lever vi fortfarande kvar på jorden 2) vi är skapelsens krona p g a vår förmåga att samarbeta. Det är viktigt att ta 1) och 2) på allvar när vi akut måste få till en fungerande inkluderings och integrationspolitik!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/en-bra-mix-ar-bra-for-alla-3747475.aspx
http://www.unt.se/uppland/uppsala/gar-de-i-framtidens-skola-3726978.aspx
http://www.unt.se/leva/inte-battre-eller-samre-bara-olika-3747742.aspx

Och några perspektiv på verkligheten är idag att vi saknar massor av bostäder i de områden där jobben finns. Och vi saknar gode män. Och vi saknar förmåga att inkludera de flesta av de ensamkommande och många flyktingbarn in i skolans värld så att dom lär sig tillräckligt och att även andra barn och unga får en bra utbildning. Volymutmaningen slår överallt och det är inte konstruktivt att låtsas som något annat. Det är sanningen. Det är verkligheten. Och invånarna, inklusive dem som kommit hit som flyktingar och ensamkommande kräver förbättringar. De kräver att beslutsfattarna ser verkligheten som den är inte som dom hoppas att den är! Anna Dahlberg har tyvärr rätt i sin ledare dom jag bifogade ovan. Många svenska beslutsfattare lyssnar gärna på lobbyister men inte på transparenta sanningssägare.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar