torsdag 25 juni 2015

Klokt eller oklokt

Vad är politikens uppgift?
Snart inleds politikerveckan i Almedalen. Det är en väldigt givande vecka där man kan lära sig mycket, påverka mycket, utnyttja mångas närvaro till styrelsemöten samt stärka sitt personliga nätverk. Och självklart kan man marknadsföra sitt eget närsamhälle, Uppsala!

Politik handlar om att man har idéer om vad som ska göras för att olika sakområden ska utvecklas så som man själv önskar. Partiapparaterna är kompromissfabriker och därefter börjar ytterligare kompromissmanglande för att försöka nå demokratiska majoriteter och förhoppningsvis går utvecklingen i en riktning som man själv tycker är ok. Tyvärr är partierna dåliga på idéutveckling. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för partierna att bli bättre idéutvecklare. Att snabbare fånga upp problem och trender och omsätta det i praktisk politik. Man kan undra om partiledningarna vill förbättra de demokratiska processerna eller om de tycker det är bekvämt med dagens ordning som, precis som i riksdagen, innebär att väldigt få idéer från medlemmarna får gehör på stämmor. Istället styrs idéutvecklingen väldigt mycket av så kallade tankesmedjor, lobbyister, duktiga ledarskribenter och journalister. I min värld ska det i största utsträckning vara så att det är partimedlemmarna som styr debatten utifrån att de lyfter förslag på förändringar som är relevanta för att försvara och utveckla vårt välstånd. Men jag är väl gammalmodig. Vad tycker du?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lobbying
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tankesmedja

Politikens uppgift är att förstärka möjligheter i samhället samt att bekämpa problem. Och de politiska skillnaderna är oftast att vi ser olika på möjligheter och vi ser olika på problem. Allt för ofta förleds vi att tro att partier tycker lika bara för att de kan ha en liknande problemformulering eller då alla gärna slänger sig med typ "alla människor är lika mycket värda". Oavsett om partier har liknande problemformuleringar och oavsett om de säger att alla människor är lika mycket värda så är de avgörande skillnaderna mellan partierna vilka sakpolitiska vägval de förespråkar för att förstärka möjligheter eller för att lösa problem. Hur bra koll har du på vilka sakpolitiska vägval olika partier gör? De flesta som röstar har rätt dålig koll. Det är tråkigt för det område som politikerna är satta att sköta och utveckla då det är sakpolitiken som är avgörande. Med begränsade resurser ska politiker utifrån sina politiska program försöka förverkliga så mycket som möjligt av den politik som finns i programmen.

Begränsade resurser
Välfärdssamhället har allt större problem med att erbjuda oss invånare kvalitativ utbildning, omsorg och vård. Visst är det intressant i ljuset av att vi trots lite skattesänkningar fortfarande har världens högsta skattetryck i Sverige! Oavsett om man har höga skatter eller ej så har beslutsfattare begränsade resurser. Då är det viktigt att använda de begränsade resurserna klokt för att förstärka möjligheter och lösa problem. När vi har en skola som brister i sin leverans av välutbildade elever, när vi har äldre som inte får den omsorg och vård som de behöver etc, är det då rätt att satsa på reformer som försämrar kommunens ekonomi och som knappast kan anses vara prioriterade utmaningar? Varför väljer flera partier att öka antalet timmar inom barnomsorgen för människor som är arbetslösa eller föräldralediga med 50%? Från 20 till 30 timmar. Är det viktigare än att ge människor i livets absoluta slutskede en värdig omsorg och vård? Varför väljer flera partier att ge alla offentligt anställda rätt till heltid när det driver kostnaderna kraftigt? Självklart görs det för att det anses dra röster men är det ansvarstagande politik? Knappast.
http://www.synonymer.se/?query=resurs

Vad gäller beslutsfattandet inom det offentliga så grundar det sig ofta på känslor istället för på fakta och forskning. Att rätt till heltid är fina politiska slagord är en sak men att påstå att det inte blir väldigt dyrt är fel. Forskning runt den så kallade Nynäshamnsmodellen har tydligt visat att rätten till heltid blivit en dyr rättighet. Tanken i Nynäshamn var att arbetstiden skulle användas mer effektivt, arbetskraftkostnaderna skulle minskas och brukarna skulle bli mer nöjda. Och ansvariga politiker har gång efter gång påstått att det inte blir dyrare än när man har en mix av deltidsanställda och heltidsanställda...... Vad säger den forskning som studerat utfallet? Frånvaron ökade. Behovet av timavlönat arbete ökade istället för att minska! Och även övertidsuttaget ökade eftersom bl a frånvarotimmarna ökade. Och självklart ökade kostnaderna. Vad kan man säga? Jo, att lobbygrupper styr i stor utsträckning men även att politisk tro är farlig när den tänker fel. Försök föreställa dig Uppsala eller Sverige om Fi, SD, V eller MP själva skulle få leda oss.... Inom de partierna finns det gott om idéer och förslag som snabbt skulle leda oss mot undergång. Så även om jag är kritisk till hur idéutvecklingen sköts inom våra partier är det viktigt att ha koll på deras sakpolitik då det är den som man kompromissar runt bland de partier som får ihop majoritetslag.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Majoritet
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Alla-har-ratt-till-en-heltidsanstallning-i-valfarden/
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ratt_till_heltid/
https://www.kommunal.se/KommunalSEof/files/060605150134294/Heltid.pdf
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sluta-foerskoena-raett-till-heltid-aer-dyrt-16377
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar