onsdag 24 juni 2015

Solens kraft

Längtan efter solen
Nu vill vi att solen får skina från en klarblå himmel! Det behöver vi svenskar eftersom vi under minst halva året lever i mycket mörker och kyla. Tror du solen och värmen kommer? Det tror jag! Som vanligt vågar många inte chansa så utlandsresorna är snart slut. Efter helgen tror jag att vi får in värme och sol i vårt avlånga land. Solen är nödvändig för allt liv på vår jord. Och solen gör de flesta av oss svenskar glada när den från en klarblå himmel bjuder på sina solstrålar. Det är viktigt att vi trots allt kommer ihåg att solen finns där bakom molnen och bjuder även då på nödvändig energi.
http://www.di.se/artiklar/2015/6/23/panikrusning-efter-solresor/
Energiförsörjning
De allra flesta av oss älskar solen och den värme och energi den erbjuder. Samtidigt kan ibland även en soldyrkare som jag bli trött på solens värme när man lever i ett klimat som ständigt bjuder på sol och värme. Min tid i Dallas bjöd på kraftig värme stora delar av året och inte så mycket grönska. Min tid i Kuala-Lumpur bjöd på ständiga soltimmar, väldigt hög luftfuktighet och en vacker grönska. Men fukten gör att man ständigt svettades när arbetskläder är på. Det man strävar efter i varma klimat är att så fort som möjligt ta sig mellan ytor som är fyllda med air-condition (om man inte är på semester). Men trots att Dallas och Kuala-Lumpur har gott om sol och värme så konsumerar de säkert lika mycket energi som vi gör i Sverige om vi räknar bort svensk basindustris förbrukning. Att kyla luften var dyrare än att värma den i t ex Kuala-Lumpur. Oavsett om vi lever i värme eller kyla så vill vi som kan påverka temperaturen runt oss och våra fordon behöver drivmedel och våra industrier behöver kraftkällor utöver oss människor. Min övertygelse är att solen kommer att bli den största ersättaren till olja. Det mesta tyder på att batteriteknologin blir allt kraftfullare och då kan vi börja lagra energi på helt nya sätt och det har stor praktisk betydelse för vår energiförsörjning.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solen
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden/solen.8049.html
http://batteriforeningen.se/om-batterier/batteriets-historia/
http://www.abb-conversations.com/se/2014/03/den-snabba-batteriutvecklingen-kan-ge-elbilen-den-chans-den-fortjanar/


Solenergi
Utvecklingen kopplad till solenergi är imponerande. Moores lag tycks tillämplig även inom detta viktiga teknikområde.
http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solenergi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solcell
http://framtidatillvaxt.se/moores-lag-fyller-50-ar/
http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/ekonomiskafragor/
http://www.vvsforum.se/contentassets/88c6a337fba94ac6a888dcc637dc985c/uppfoljning-av-utvecklingen-for-investeringar-i-solenergi.pdf

Klok omställning kopplad till vår energiförsörjning
Tveklöst ska vi avveckla vårt beroende av fossila bränslen. Vi ska också fasa ut kärnkraften som både är enormt dyr och förknippad med stora livsfarliga risker. Men omställningen måste vara klok. Det är inte klokt att driva en politik som MP gör där svenskarna straffas hårt genom att kärnkraften fasas ut allt för snabbt på grund av höga energiskatter. Även om energipriset är väldigt lågt just nu så kommer självklart nedstängningen av ännu fler svenska reaktorer få effekt även på svenskarnas elpriser framöver. Lägre produktion leder mycket sannolikt mot högre elpriser. En klokare omställningsplan behövs. Den nuvarande är näringslivsfientlig och orimligt dyr. Regeringsombildning!
http://www.di.se/artiklar/2015/6/23/m-och-fp-rasar-mot-stangd-karnkraft/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar