lördag 20 juni 2015

Företagsamhetens parti

Välståndets fundament
Utan företagsamma människor och utan ett brett och framgångsrikt företagande finns inget generellt välstånd att bygga i ett samhälle. Det gäller att på riktigt förstå det och det gäller att säkra en god jordmån för företagande och företagsamhet. Centerpartiet är det i särklass bästa partiet i Sverige på att driva och utveckla en politik för ett framgångsrikt svenskt näringsliv. Det är inte så konstigt att just Centerpartiet brinner för den förmågan och har den bästa företagarpolitiken. Centerpartiet har sina rötter i företagsamheten då partiet startades i min födelsestad Falköping av företagare, av de hårdast slitande företagarna det vill säga bönder. För att vi ska klara av att försvara och utveckla det svenska generella välståndet behöver Centerpartiet få ett starkare folkligt stöd. Jag är övertygad om att det går om partiet blir ännu bättre på att lyfta fram trovärdiga representanter med företagarbakgrund. Då ökar trovärdigheten och attraktiongraden bland alla som inser företagandets avgörande betydelse för välståndsbygget. Minst 20% av Sveriges befolkning förstår det.

Det mest relevanta mediet idag
Jag trodde aldrig jag skulle tycka att Sveriges mest relevanta opinionsbildande medium är en "kvällstidning". Men varför inte? Vi lever i en ny tid där det mediala brusets främsta plattform inte är gammeltidningen utan webbens kanaler. Inte minst Youtube. Expressen har lyckats bli väldigt relevanta. Deras ledarskribenter, deras krönikörer och deras urval av debattartiklar är ofta imponerande på att reflektera och tycka om vår samtid. Respekt! Precis som inom vilket framgångsrikt företagande som helst handlar framgång om ambition och att man lyckas bygga bra lag av medarbetare. Om jag uppfattat rätt har Expressen sedan två år tillbaka byggt upp ett nytt lag. Och det laget presterar imponerande resultat som jag anser kan bidra till att svenskt välstånd kan försvaras. Våra medier med seriösa och balanserade journalister är viktiga aktörer för ett samhälles positiva utveckling. En del av det viktiga uppdraget för våra journalister är att kritiskt bevaka andra makthavare och se till så att t ex korruption och annat maktmissbruk bekämpas effektivt.

Lotta Gröning, kanske fortfarande Socialdemokrat, tycker jag mer och mer konstruktivt bidrar till att vi får en relevant och värdeskapande debatt i Sverige. Nyligen skrev hon en bra artikel i Det goda Samhället där hon gav uttryck för sin oro över Sveriges framtid och bland annat gjorde en varnande koppling till den tillbakadragna men ändå skrämmande prognos som FN gjorde kopplad till sin Human Development Index (HDI) bedömning av världens länder.
http://detgodasamhallet.com/category/lotta-groning/

Och nu skriver Gröning en bra artikel om hur tufft de allra flesta av våra viktiga företagare har det. Det är en viktig krönika då den bland annat bidrar till att sprida kunskap om att de allra flesta företagare inte är några krösusar som lever i sus och dus. När man lyssnar på vänstervridna debattörer vilseleds befolkningen oftast att tro att företagare är utsugare och extrema egoister. Under min tid som ordförande för Företagarna i Uppsala fick jag en mycket god insikt i hur de flesta småföretagare har det. De är våra samhällshjältar och de förtjänar bättre levnadsvillkor. De allra flesta är extremt hårt arbetande människor med väldigt låg timersättning. Centerpartiet behöver stärka sin näringslivspolitik ytterligare men, som sagt, har redan idag partiet den i särklass bästa politiken för att  stärka företagsamheten. En röst på Centerpartiet är en röst som stärker svensk konkurrenskraft genom företagsamheten.
http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/smaforetagarsnacket-ar-bara-tomma-tunnor/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar