torsdag 4 juni 2015

Klan eller tråkig offentlig sektor

Vad vill du tillhöra?
För de flesta av oss människor är tillhörighet till sammanhang som vi gillar värdefulla och viktiga. Sammanhanget kan vara en släkt, en idrottsklubb, en kulturförening, en ort, ett land, ett företag, ett politiskt parti, ett kriminellt gäng etc. Ofta är vi starkt kopplade till flera sådana sammanhang. Och för många blir tillhörigheterna till valda grupper "statusmarkörer". "Det här är jag" i förhållande till andra. Jag har t ex två personer i min närhet som ständigt gnabbar om Djurgården eller Hammarby är bästa fotbollslaget.... Men hallå! Det är ju Sirius och Arsenal! Ja vi människor har gott om olika tillhörigheter även om vi alla är "lika mycket värda". Så vilka sammanhang blir starkast? Det är självklart de som bygger tillhörigheten på tydliga värdegrunder och som har ambitioner. Om du fick välja fritt, vilka sammanhang skulle du vilja koppla ditt personliga varumärke till? Schweiz? Goldman Sachs? Barcelona? Uppsala? Rotary? Frimurarna? Rädda Barnen? ISIS? Familjen Wallenberg? Kungafamiljen? Zlatangänget? Anna Kinberg-Batras gäng? Brödraskapet? De rikaste i världen? Osv. Och alla sammanhang har sina mer eller mindre tydliga regelverk som man måste förhålla sig till om man ska stå ut och vara accepterad. Och i många sammanhang är människorna skoningslösa om du inte är och uppfattas som lojal.
http://www.goldmansachs.com
https://www.rotary.org
http://brodraskapet.se

Klan eller offentlig sektor
Många av de flyktingar och ensamkommande som kommit och kommer till Sverige kommer från en helt annan värld och helt andra sammanhang än de som "svenskar" känner. Framförallt är klantillhörigheten väldigt viktig i t ex Somalia och Afghanistan. Och i Sverige har klankopplingen/släktkopplingen en mycket liten praktisk betydelse. I Sverige är det den offentliga sektorn, vårt gemensamma, som fyller klanens uppdrag. I veckans DagensSamhälle är det en viktig artikel under "perspektiv" skriven av Lars Åberg. Den är värdefull att läsa för dem som vill bidra till att få ordning på en misslyckad integrationspolitik. Åberg avslutar med "Välfärdssystemet är mer tolerant än klankulturen. Och när klanen och dess normer tar plats i systemet tycks det offentliga Sverige inte ha någon att ringa till". Vad kan jag säga? Tyvärr att det i detta sammanhang inte bara är Miljöpartister som är hopplöst naiva. Rikspolitikernas och partiernas oförmåga att möta den oro och de problem som många människor känner i denna nya lokala värd är inte bara dålig utan också farlig. Både vår sociala och ekonomiska hållbarhet står på spel.
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/hoer-du-orons-muller-loefven-15928
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/betona-medborgarskapets-tyngd-och-betydelse-16146

Värderingsbudskap
Vilka budskap förmedlar kommunalråd runt om i vårt land till nysvenskar som på lördag blir svenska medborgare? "Välkommen till ?" Eller "nu kan du göra ännu mer som du själv önskar"? Eller "nu tillhör du en grupp med X,Y,Z,Å etc som värdegrunder. Den ger dig många rättigheter men också många skyldigheter. Bl a skyldigheten att bidra till försvar av och utveckling av dessa värdegrunder". Vi skulle definitivt behöva välkomsttal som det sista. Tyvärr tror jag få tal är uppbyggda så utan fyllda med "smör och snömos". Och vad säger moderata kommunalråden i de rika och välmående kommunerna? Vad säger centerpartistiska kommunalråd i kommunerna som har de äldsta och minst välutbildade invånarna? Och vad säger socialdemokratiska kommunalråd i kommunerna med flest arbetslösa och bidragstagare? Och igår debatterade S kommunalrådet i Södertälje med Skånemoderaternas gruppledare om regeringens planer på att tvinga kommuner till flyktingmottagning. Jag tyckte moderaten vann debatten med 100-0. Om rikspolitikerna, som representerar staten, gör orimliga flyktingåtaganden och lagstiftningar som även tvingar kommuner att ta kostnader även för människor som fått avslag på asylansökningar, eller som av andra skäl är här olagligt, då får staten också garantera statlig finansiering av det!
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/de-regerar-oever-tre-olika-sverige-15009
http://www.unt.se/omvarld/kommuner-ska-tvingas-ta-nyanlanda-3758396.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar