söndag 21 juni 2015

Naiva välfärdsförstörare

Är du hellre fattig än rik?
Hur kan ett parti, i en minoritetsregering, med endast 6,89% av riksdagsrösterna få påverka svenskarnas framtid i sjukt stor utsträckning? Det är helt orimligt och särskilt med tanke på att Miljöpartiets naiva och tillväxtovänliga politik snabbt leder Sverige mot gamla tider d v s tider där det svenska folket lever fattigt. På en rad politiska sakområden leder den politik som endast 6,89% av befolkningen röstat på mot svensk välfärds sönderfall.
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/
http://lt.se/asikter/debatt/1.2519891-miljopartiet-avvecklar-sverige

Under Centerpartiets ledning, både lokalt i Uppsala och i Sverige, formulerades världsledande miljöambitioner och miljöförbättringsarbetet firade stora framgångar under åren 2006-2014. Men för MP räcker inte det utan vi ska vara bäst i universum och driva en miljö- och klimatpolitik som kraftigt försämrar svensk konkurrenskraft och svensk välfärd. Det är i linje med deras politik eftersom dom är tillväxtovänliga och naiva. Utan tillväxt får vi tillbakagång! Om vi inte klarar av att skapa tillväxt så innebär det att "kakan" vi ska dela på minskar. Det innebär i praktiken alltid att det är våra svaga och mest i behov av hjälp som kommer att få mindre hjälp. Hur kan människor rösta på ett parti som i praktiken driver en politik som försvagar för våra svaga? Deras vackra ord är förrädiska och det samhälle de erbjuder är en dröm som inte är möjlig att åstadkomma, det är en utopi och en framtidsbild som inte tror på teknologiska framsteg. Med tillväxt så växer "kakan".
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-miljomal/nationell-miljomalssamordnare-for-naringslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Utslappshandel/Resultat-och-uppfoljning/

MPs naiva politik styr, 6,89%, också vår misslyckade migrationspolitik sedan 2011. Det är helt orimligt. Eftersom vi har en mycket misslyckad integration av flyktinginvandrade och ensamkommande barn är det självklart ohållbart att Sverige dag för dag fortsätter att vara världsbäst på att erbjuda flyktingar en fristat. Eftersom det rör sig om väldigt stora antal människor vi redan hjälpt och väldigt stora ytterligare antal som dagligen kommer till Sverige leder situationen fort Sverige mot social och ekonomisk kollaps. Och i våra städer påverkas också miljön allt mer negativt. Tills vi i Sverige kraftigt förbättrat integrationen/inkluderingen av flyktinginvandrade måste vi i vart fall upprätthålla våra krav för anhöriginvandring och vi måste harmonisera regelverken inom EU.
http://economics.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/ny-studie-om-flyktinginvandringen-och-de-offentliga-finanserna.cid1274535
http://www.sns.se/forlag/fran-arbetskraftsimport-till-flyktinginvandring-2-upplagan
http://sverigemotrasism.se/opinion/flyktingbloggen/2013/09/22/flyktinginvandring-har-blivit-arbetskraftsinvandring/

En partiledare, tyvärr även vice statsminister, som t ex generaliserar och fullständigt sågar samt förolämpar alla som råkar vara vita medelålders män, som drar helt orimliga paralleller mellan människor som av egen kraft flyr över Medelhavet och människor som utsattes för fruktansvärda och systematiserade övergrepp av nazisterna i koncentrationsläger (Auschwitz), som köper och använder giftig färg till skrovet till familjens båt och som inte hälsar på riksdagskollegor symboliserar väl sitt parti. Åsa Romson är en katastrof som vice statsminister. MP är en katastrof i regeringsställning. 6,89% av rösterna tillåts leda svenskarna mot förfall och fattigdom. Det är inte acceptabelt. I den mån MP överhuvudtaget kan bidra till svenskt välståndsförsvar och välståndsutveckling så är det i opposition. Socialdemokraterna kan bättre och borde snart försöka regera själva eller ge talmannen i uppdrag att försöka hitta en ansvarsfull och tillväxtorienterad ledning över landet! 54,34% av väljarns val, Moderaterna och Socialdemokraterna, får snart låsa in sig i ett förhandlingsrum och inte komma ut förrän de enats om en bättre väg för Sveriges resa framåt! Både Moderater och Socialdemokrater är tillväxtorienterade och båda partierna har historiskt visat att de klarar av att ta ansvar. Det brådskar!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19650435.ab
http://www.expressen.se/nyheter/auschwitz-jamforelse-kritiseras-fran-flera-hall/
http://www.svd.se/asa-romson-jamforde-flyktingkatastrofen-pa-medelhavet-med-auschwitz
http://youtu.be/IAl7YV4ycbg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar