tisdag 9 juni 2015

Vetenskap och tyckande

Mer rätt än fel
Idag genomförde Uppsala kommun och Uppsalas två universitet en stipendielunch för studenter som skrivit särskilt bra och användbara C och magisteruppsatser om ämnen som berör det kommunala ansvaret. Varje år läser jag alla vinnande uppsatser och håller under lunchen ett anförande per uppsats till dess skribenter. Förutom att göra nedslag i deras uppsatser gör jag relevanta personliga reflektioner. Jag lär mig massor av att läsa dessa uppsatser och jag tycker det känns viktigt att visa uppsatsvinnarna min respekt genom att faktiskt läsa om det dom så framgångsrikt kommit fram till. I år handlade uppsatserna om barn som får särskild skolgång, om appar kan bidra till stresslindring för mellanchefer och om olika perspektiv på dagvattenhantering. Problemformuleringarna och alla referenser ger en god insikt i hur verkligheten faktiskt ser ut. Antagandena, eller hypoteserna, bekräftas långt ifrån alltid men ämnet blir sakligt och välformulerat beskrivet. Genom studier och vetenskapliga metoder för att försöka lösa problem är sannolikheten mycket större att vi hittar förbättringsvägar på de problem som beskrivs. Är det inte märkligt att vetenskapen inte får större genomslag i många politiska krafters tyckande. Särskilt ideologiskt låsta politiska krafter är nästan konsekvent immuna från vetenskaplig förankring. Vår välfärdsutveckling skulle absolut stärkas om vetenskapliga rön och sunt förnuft fick avgöra våra politiska vägval i betydligt större utsträckning. Jag fylls av energi när jag träffar människor som brinner för sina sakområden och som kan beskriva vad dom kan på ett begripligt sätt även för en som är mycket okunnig i ämnet. Tack för denna årliga energiinjektion!
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vetenskap
http://www.alltomvetenskap.se

Medborgardialog
Kvällen avslutades med en medborgardialog på Dalby bygdegård där vi talade om Hammarskogs utvecklingsmöjligheter. Möjligheterna är stora och Centerpartiet vill att t ex Herrgårdsområdet utvecklas så att en restauratörverksamhet kan bli bärkraftig. Att området kan bli en bättre året runt rekreationsplats både för närboende och besökare från en allt mer tätbebyggd centralort. Jag och några fler centerpartister var där främst för att åter lyssna till de närboendes tankar och idéer. Tyckandet om vad man bör göra och inte göra spretade som vanligt. Det som självklart förenade var ambitionen att bevara områdets rekreativa kvaliteter och att utveckla området så att herrgården kan bli långsiktigt bärkraftig för någon som kan driva, underhålla och utveckla platsen till ett bättre fritidsområde. Vi får se hur det går. Det går säkert inte om kommunen ska vara huvudman för idéerna och en bärkraftig utveckling av verksamheten. Centerpartiet kämpar vidare för att området ska utvecklas till just ett mycket attraktivare rekreationsområde och inte begränsas med de krav som ställs om området blir ett naturreservat. Mötet i Hammarskog blev lyckat och det var nästan 60 personer som deltog.
http://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/medborgardialog.372.html
https://tankesmedjagronstad.wordpress.com/2014/12/18/medborgardialog-om-sodra-staden-i-uppsala/
http://www.svd.se/riktig-medborgardialog-ar-en-odesfraga


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar