söndag 7 juni 2015

Ansvarsutkrävande

Lojalitet och uppsåt
Världens naturkrafter och sju miljarder människors egna idéer och ambitioner gör livet på jorden komplext. Därför förenklar vi så mycket vi kan och vi stiftar lagar och regler för att försöka skapa ordning i kaos. I alla sammanhang finns oskrivna och skrivna regler. Och inom familjer, kompisgäng, arbetsplatser, föreningar, kommuner, länder etc finns definitivt oskrivna och skrivna regler. Och inom dessa grupper dömer vi varandra utifrån dessa oskrivna och skrivna regler. Och de som finns inom en grupp förväntas stötta varandra. Vissa skulle säkerligen jämföra det med klantänkandet, och det ligger en del i det. När någon inom gruppen gjort något som inte är bra i förhållande till reglerna ska självklart personen ställas till svars. I synnerhet människor med makt eftersom det är viktigt att befogenheterna också kräver ett större ansvarstagande.

Vad gör du t ex som förälder om din son slagit en klasskompis i skolan? Ingen betvivlar väl din lojalitet och kärlek till din son även om du väljer att bestraffa honom med godisförbud i två veckor och att han får vara ensam i rummet under helgen. Men tänk om han berättade att klasskompisen länge mobbat honom enskilt och i grupp och till sist fick din son nog och slog tillbaka. Hade din bestraffning uteblivit? Inom en grupp har givetvis tidigare prestationer och uppsåt stor betydelse när ansvarsutkrävning är aktuellt. När andra grupper tittar in i gruppen och tycker till om ansvarsutkrävande tittar de enbart på det eller de fel som ansetts ha begåtts. Individens alla övriga insatser och förhållanden till sina medmänniskor får mycket liten betydelse. Rätt eller fel? Vad tycker du själv om det var din son som slog och därför ur det enskilda perspektivet ska straffas men nu var det ju så att han faktiskt mobbats under en längre tid, är det då inte kraftigt förmildrande?

Och visst ska Polischefer och höga statstjänstemän ställas till svars när dom gör något galet. Men tror du att statssekreteraren Lars Danielsson (till Göran Persson) hade ont uppsåt och ville att Tsunamiefterspelet skulle bli en fars? Tror du att han många gånger tidigare visat sin lojalitet mot Socialdemokrarin? Och tror ni att de polischefer som Wolodarski nämner visat sin lojalitet och gjort ett bra jobb i övrigt? Om de gjort 80 saker bra och 20 dåligt, är det grund för att skicka ut dem i kylan? Kanske. Men då måste uppsåtet och allvarligheten av det som gjorts också ordentligt övervägas. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-forst-kritik-i-granskning-sen-nytt-chefsjobb/
http://arvidlindmansfond.se/assets/files/lorentzon.pdf
http://som.gu.se/digitalAssets/1288/1288667_kapitel_2.pdf
http://www.dt.se/demokratin-kraver-ansvarsutkravande


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar