torsdag 18 juni 2015

En fantastisk framtid är möjlig

Teknisk utveckling
Trots att vi idag fick höra på nyheterna att det aldrig har varit så många människor på flykt som nu, och trots att vissa Europeiska länder beslutat att bygga höga och långa murar för att stänga ute flyktingar från sitt territorium, finns framtidshopp. Sedan människans makalösa utvecklingsresa på jorden inleddes är det nya metoder och tekniska innovationer som gjort att vi utvecklats så kraftigt som vi gjort. Nya metoder och tekniker som både löser gamla utmaningar på moderna sätt men också helt nya produkter och tjänster som starkt påverkar våra liv.Vissa är rädda för ny teknologi. Jag har alltid varit fascinerad av ny teknologi och dess möjligheter. Bara under de senast trettio åren har t ex informationsteknologin och förmågan att göra informationen mobil haft en enorm påverkan på hur vi lever våra liv och på vad som är möjligt att göra i förhållande till tidigare människors verklighet. 3D-printing och elektrifiering av våra transportsystem är några exempel på tekniska utvecklingar som mänskligheten kommer att få stor positiv nytta av framöver. Nästan dagligen får vi också ta del av värdefulla framsteg inom hälsoområdet. Och olika tekniker och metoder för att förmedla kunskaper och information blir bara kraftfullare och kraftfullare.
http://www.technologyreview.com/emtech/digital/15/video/watch/rosalind-picard-medical-quality-wearables/
http://www.nytimes.com/2015/06/18/technology/personaltech/podcasting-blossoms-but-in-slow-motion.html?ref=technology&_r=0

Eftersom jag gillar att se möjligheter och ser teknikens framsteg som de största katalysatorerna för förändring upplever jag nästan varje dag som en julafton när jag var liten. Vad har du för förhållande till den enorma tekniska utveckling vi upplever när världens människor förverkligar drömmar och ambitioner? Inte minst ser jag i jordens all tekniska utveckling medel för att lösa många av de stora utmaningar vi står inför. Eftersom svenskar historiskt sett varit duktiga på att ta till sig ny teknologi och utnyttja dess möjligheter har vi goda möjligheter att åter bygga ett starkt välstånd för oss som bor här långt uppe i norr där det som idag är rätt kallt och mörkt. Framtiden kan bli ljus även i vår ofta mörka del av världen. Det är upp till oss själva att så samlat som möjligt skapa vår ljusa framtid. Jag är säker på att vi tillsammans kan lyckas med det. Jag kämpar dagligen för att bidra till att vi ska lyckas. Mer samling och mindre splittring samt att vi utnyttjar nya tekniska landvinningar bättre kommer att leda oss mot en framtid där vi hela tiden kan konkurrera om att ha bland de allra högsta Human Development indexet i världen. Varför inte det högsta? Vi kan nå dit!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar