måndag 29 juni 2015

Osvensk

Börjar med dig själv
All ambition utgår ifrån den enskilda människans tydliga målbild och vilja att nå dit man strävar. Att nå dit är något annat än att sätta mål och att tro på sig själv. På Harvard business school i Boston står det "climb High climb fare your aim the star your goal the sky". Tänkvärda ord. Annie Lööf Almedalstalade igår. I det stora hela var hon jättebra. Tydliga besked om t ex Centerpartiets roll för att företagsamheten ska blomstra i Sverige. Och att C är alternativet för dem som önskar tillväxt, men grön tillväxt. Och vi tror på öppenhet och ansvarstagande. Förhoppningsvis verklighetsanpassar vi snart vår migrationspolitik, då är "the sky" nåbar vad avser folkligt stöd för Centerpartiets politik. En politik som i huvudsak skapar de grundstenar som krävs för ett högt generellt välstånd. Mer valfrihet till dig och mig! Och i det budskapet ingår mindre skattetyngder som hämmar utan mer konkurrenskraftiga skatter som gör att vi kan attrahera och behålla de mest attraktiva människorna på arbetsmarknaden. En marknad där vi behöver kunna konkurrera med andra länder som tävlar om högt välstånd.

Annie Lööf gillar sannerligen inte Jantelagen. Hon är osvensk. Hon har stort självförtroende och positionerade sig i sitt tal som den självklara ledaren för borgerligheten. Namnet Centerpartiet nämndes sparsamt. Alliansen knappt alls. Borgerligheten i var och vartannat ord. Möjligen vill hon i nydaningen av ett regeringslag lägga ner Alliansen och istället lansera Borglig kraft?.... Ja, ja, ja... Det är valen som avgör vilket inflytande man får. I vart fall om man respekterar folkviljan. Och nu skatteväxlar vi tydligare och hårdare. Det är bra. Snart kan hälsoovänligt socker i för stora mängder hårdare beskattas och pengarna kan användas för folkhälsoskatteväxling som inkluderar mer riskkapital till hälsoföretagare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar