söndag 1 juni 2014

Krona mot krona

Känslomässiga förenklingar
I dagens UNT kan vi åter ta del av en lång artikel om de fattiga romer som kommer från Rumänien till Uppsala för att tigga. Det är intressant att tidningen och UNT ägnar så mycket redaktionellt utrymme kopplat till denna fråga. Skälen är säkerligen att frågorna engagerar mycket. Särskilt när barn är inblandade och upplevs fara mycket illa. En människa som är en medmänniska som bryr sig om andras välbefinnande måste bli berörd och vill om möjligt gärna hjälpa dessa personer. Och en kristen kvinna som i olika sammanhang har stöttat dessa utsatta personer med mat, härbärge och nu fritidsverksamhet för de allt fler barn som de tar med sig på sina tiggarresor konstaterar bara "för mig som är kristen handlar det om medmänsklighet, att vi är skyldiga att hjälpa hemlösa och fattiga och bemöta dem med respekt.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/uppsalaborna-vill-erbjuda-tiggare-sovplats-3175123.aspx

I den senaste UNT artikeln konstaterar tidningen bara att EUs tremånaders vistelseregel i praktiken är värdelös för denna grupp migranter eftersom de inte registrerar sig någonstans. De beskriver också att nu 150 hemlösa tiggare från EU länder kommer till Mikaelsgården. En siffra som sägs ha tredubblats på bara ett halvår. Och fler barn kommer nu. När UNT ändå problematiserar lite och frågar kvinnan, som absolut känner det självklart att stötta tiggarna, om inte situationen kommer att bli ohållbar har hon sin egen syn på att det känns osannolikt. Hon säger att de nu snart finns tiggare överallt och då finns inte längre någon marknad för nya....

Om man nu är en medmänniska som bryr sig om andra, är det rätt väg att gå att särskilt stötta dem som utnyttjar en icke fungerande tremånadersregel inom EU för att tigga och få ett annat samhälles samhällsstöd? Eller finns människor som behöver hjälpen mycket mer runt om i världen? I samma tidning kan vi också läsa att tusentals är i kö till äldreboende. Och det finns tyvärr gott om svenska fattigpensionärer som lever mycket ekonomiskt utsatt. Tiggerifrågan är komplex men jag hoppas att allt fler använder både hjärta och hjärna när de funderar över om det är en acceptabel utveckling att EU migranter helt fritt får tigga på våra gator. Det måste vara varje EU land som har ett fullt socialt ansvar för sina medborgare. Något annat är inte hållbart. Jag önskar att ingen ger några pengar till tiggarna, då kan vi fortsätta att vara medmänskliga men välja att stötta människor som lever i krig och elände istället för att ta ett socialt ansvar som åligger ett annat EU land! Som politiker förväntas jag använda både hjärta och hjärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar