lördag 28 juni 2014

Mot ett tredje världskrig?

Kan det hända igen?
Uppsala Nya Tidning drar idag igång en serie kopplad till att det i år bara är 100 år sedan som första världskriget drog igång. Då höll det Habsburgska riket på att falla samman och Europa hade många länder som saknade det vi idag kallar demokrati. Första världskriget blev långt och väldigt blodigt. Och världskartorna ritades om. Inte minst i Afrika och i Mellanöstern drogs mycket dumma nya gränser som i sig skapade nya onödiga konflikter.

Bara 100 år sedan det andra världskriget! Min kära morfar är 92 år gammal. Sedan 1914 har vi även hunnit med ett andra världskrig och ett kallt krig. Vi har också sett Sovjet Unionen falla samman och ett Ryssland som kämpar för att göra stormakts comeback. Ett förödande krig när Unionen Jugoslavien föll samman. En Europeisk Union som växt att omfatta fler invånare än USAs och som nu har stora problem.

2008 höll världsekonomin på att falla samman! För att rädda situationen räddades bankers ägare genom att Europas och USAs skattebetalare klev in och tog stora ekonomiska smällar och väldigt mycket risk som i en marknadsekonomi ska bäras av ägarna. Centralbankerna i EU och USA har allt sedan dess pumpat ut nytryckta pengar på marknaden. I över 6 år har detta pumpande av doping pågått. Vad händer när nästa smäll kommer? Det går inte att fortsätta att pumpa på med nytryckta pengar. När nästa smäll kommer och Europas folk inte längre kan leva på en nivå som är för hög i förhållande till det värde vi just nu skapar, vad händer då? Eftersom de bruna och nationalistiska krafterna växer kraftigt i Europa finns absolut risken att vi åter går mot världskrig. Den som är på dekis brukar kunna välja dumma vägar framåt. Det gjorde de Habsburgska makthavarna. Under ledning av kejsaren Frans Josef. Sovjet var på dekis och kollapsade. EU är på dekis och riskerna är stora.
http://www.unt.se/asikt/ledare/1914-ar-fortfarande-aktuellt-3225258.aspx

För att reflektera lite mer över de 100 år som gått ska jag nu leka "rita grissvans" med dottern och kanske dansa på festen hos goda vänner ikväll. Det gäller att uppskatta det man har här och nu. Livets mening är livet självt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar