onsdag 18 juni 2014

Ineffektivt och mindre välfärdsresurser

Konkurrens är positivt
Det är bra att MP nu är tydliga med att de är mot tillväxt. Det innebär att MPs politik enbart leder mot att allt mindre pengar ska konkurrera om att satsas på skola, omsorg, vård, infrastruktur, rättsväsende, räddningstjänst, försvar etc. Mindre pengar innebär t ex fler barn per lärare, längre sjukvårdsköer, mindre pengar till tågsystem etc. Vill du ha det sämre? Jag, och Centerpartiet, är övertygade om att vi kan fortsätta att ha tillväxt, grön tillväxt, och därigenom få mer pengar till våra barns utbildning, våra svagas omsorg, våra sjukas vård och våra vägar och spårs underhåll och utveckling. Är det svårt att förstå varför Centerpartiets gröna tillväxtväg framåt är klokare än MPs tillväxtfientliga väg bakåt?

I bifogad debattartikel visar också MP att de inte förstår att konkurrens och valmöjligheter alltid är att föredra före enfald och ineffektivitet. Det är vänsterpropaganda att vinster är något dåligt. Det viktiga är att fokusera på enkla och uppföljningsbara kvalitetskrav samt uppföljning av dessa kvalitetskrav. Om kvalitetsarbetet görs ännu bättre än idag ska det inte vara möjligt att tjäna mycket pengar på t ex skolverksamhet.
http://www.unt.se/asikt/debatt/ny-styrform-for-uppsala-3210489.aspx

Istället för att använda vänsterretorik borde MP ställa sig frågan varför privata alternativ kan uppnå vinster samtidigt som kommunens skolor har svårt att klara sin ekonomi med lika stora ersättningar per elev. Det borde vara fokusfrågor istället för eventuell vinst. Utan konkurrens skulle föräldrar och elever sakna valfrihet. Utan konkurrens skulle den kommunala skolan vara väldigt mycket dyrare än idag. Vad skulle invånarna tjäna på det? Vi invånarna skulle bara förlora valfrihet samtidigt som vi skulle få mycket mindre för våra skattepengar. Tänk om MP! Vi vill ha mer pengar till välfärden, inte mindre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar