måndag 9 juni 2014

Grön tillväxt och valfrihet

Huvudsakliga skillnader
I dagarna två debatterar Uppsalas kommunfullmäktige kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Två dagar mellan 09:00 till 22:00. Det är långa dagar. Uppmärksamheten varierar bland ledamöterna och vi blir alla engagerade av mer eller mindre olika saker.

Jag kan konstatera att det finns två huvudsakliga skillnader mellan vad Alliansen är överens om och vad oppositionen vill gör. Alliansen är överens om att en tillväxtvänlig politik är viktig. Centerpartiet tycker att den kan var, och ska vara, grönare. Men vi är alla positiva till tillväxt. Alliansen är också överens om att vi som medborgare ska få möjlighet att välja mellan olika leverantörer av skattefinansierade tjänster. Vi är också övertygade om att mångfald och konkurrens är önskvärd och nödvändig för att driva bättre servicekultur samtidigt som vi får mer service för våra skattepengar. Oppositionen vill begränsa eller helt avveckla vår valfrihet. Både i Uppsala och i Sverige är detta de stora skillnaderna mellan Alliansen och oppositionen. Tillväxt mot stagnation och sönderfall. Valfrihet mot enfald. Är valet svårt?

Tillväxt eller ej
Vad är motsatsen till tillväxt? Det är utan tvekan stagnation och sönderfall. Det finns massor av makter i nations och organisationsform som kan vittna om det på kyrkogården över det som en gång var framgångsrikt men som inte längre är det. Ekonomisk tillväxt är den relativa ökningen i något produktionsmått. Oftast definieras det som ökningen av ett samhälls produktion av varor och tjänster uttryckt i Bruttonationalprodukt (BNP) jämfört med tidigare tidsperioder. Utan tillväxt kan inte ett samhälles välstånd öka. Så enkelt är det. En stagnerad ekonomi innebär att samhällsekonomin blir ett nollsummespel. En ekonomi i förfall innebär att några kommer att få det sämre. En tillväxt innebär att vi får mer tillgångar i samhället och då kan alla få det bättre beroende på hur skattepengar används. Hur kan man tänka sig att rösta på partier som är tillväxtovänliga?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar