söndag 15 juni 2014

Dimridåer

Landsbygdsutveckling
Igår var jag på en lång debatt i Åkerlänna om landsbygdsutveckling med väldigt mycket specifikt fokus på Åkerlänna. Det var inte så konstigt att konstatera att Centerpartiets landsbygdsutvecklingsprogram i Uppsala har med problemställningarna och förslag på förbättringslösningar. Det var inte heller så förvånande att övriga partier, alla förutom KD, ansåg sig ha en fantastisk politik för landsbygden. Och lögnerna haglade om vad partierna tycker. För inte kan det väl vara annat än lögner när t ex Socialdemokraternas kommunalråd låtsas som att de är för utveckling på landsbygden samtidigt som de tydligt röstat mot styckebyggande och för krav på detaljplaner i Uppsala stads omland. Ett bra sätt för att hindra ny bebyggelse på landet. S lanserade också sitt delade ledarskap efter valet då en av deras kommunalråd ska hantera landsbygden och en centralorten. Som i kör talade Alliansens kommunalråd om att vi redan har ett kommunalråd som mycket aktivt bl a jobbar med landsbygdsutveckling, d v s jag. Till skillnad från S har C än endast ett kommunalråd. Tanken hos S är klok, det är ju en ordning jag föreslagit för Centerpartiet på riksnivå, ett delat ledarskap.

Uppsalas landsbygd växer
Även om alla partier låtsas som att de även har en bra politik för landsbygdsutveckling så stämmer inte det. Det är oftast bara tomma ord. Inte minst märktes det av både S och M om hur hyrorna sätts med en idiotisk teoretisk fördelningsmodell där t ex en äldre skollokal på landet får en månadshyra på dryga 1.000 kr/kvadratmeter. S ansåg att det var rättvist och att hyressystemet ser barnen och gör ingen skillnad mellan barn...... Vilket märkligt resonemang. Det är sannerligen inte att se barnen på landsbygden. Det är heller inte att se miljöutmaningarna med att i onödan skeppa runt barn långa avstånd på grund av att det blir för dyrt med mindre enheter när den beslutade hyran sätts utifrån ett teoretiskt resonemang istället för att, som alltid, försöka lägga in faktorn marknadshyra också.

Sedan 2010 växer Uppsalas landsbygd med 3%. Bredbandsutvecklingen börjar ta ordentlig fart. Satsningarna på ekologiska livsmedel, turism och närproducerade energisystem börjar stärka vår landsbygd än mer. Centerpartiet är också det enda parti som i sin budget för perioden 2015-2019 satsar +1,5 miljarder på kransortsutveckling för att bättre sprida servicegraden bland våra invånare. Det tjänar alla Uppsalabor på. Förslaget är lättfinanierat. BARA Centerpartiet som har en politik för hållbar befolkningstillväxt i Hela Uppsala kommun. Om Landstinget också, vilket C vill lokalt, gör Uppsala kommun till en zon samt startar med anropsstyrd kollektivtrafik (något vi tänkte införa redan innan Landstinget tog över), då går vår landsbygd en mycket positiv utveckling till mötes.

Utifrån Centerpartiets förslag har vi nu också ett regelbundet Landsbygdsforum dit ledande företrädare för våra landsbygdsdelar bjuds in. Mötena fokuserar helt på de frågor som representanterna tycker är viktiga och som är generiska. Allt följs upp och alla nyckelpersoner inom kommunens tjänstemannasystem och politiken är med. Forumet är mycket uppskattat och formen levererar positiva resultat för vår landsbygdsutveckling. C har en stark politik för både landsbygdsutveckling och stadsdelsutveckling. Det har verkligen inte de flesta partier om du synar det de säger ordentligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar