söndag 22 juni 2014

Värdegrund och segregation

Jämlikt och öppet sinne
Skolan har en viktig roll att spela i vårt samhälles önskan att alla våra barn och unga, oavsett social bakgrund, ska få bästa möjliga och en jämlik start i livet. När skolan var statlig och enfaldig var det lättare att göra den lika dålig för alla. Med dagens mångfald och valfrihet kopplat till skolvalet har möjligheterna för föräldrar och barn att hitta en skola som passar individen bästa kraftigt ökat. Skolor konkurrerar med fördel genom att särskilja sig genom t ex idrott, dans, musik, målning, syslöjd, matematik eller olika pedagogik kopplad till undervisningen. Men vilket barn väljer en religion? Alla skolor ska följa skollagen. Men ska skolan bidra till kulturell eller religiös segregation? I takt med att Sverige blir allt mer mångkulturellt och integrationsutmaningarna ökar är en statligt understödd segregation inte önskvärd. Det är viktigt att barn från olika social bakgrund och med föräldrar med olika inställning till religion träffas och förhoppningsvis lär sig att respektera varandras olikheter.

Vi säger inte att en religiös församling ska förbjudas att driva en skola. Vi säger att skolan kan ägas av en församling, vilket i sig sannolikt leder mot segregation, men skolans innehåll och värdegrund får absolut inte framställa andra religioner som sämre. Vi tycker att det är viktigt att säkra en skola med en humanistisk bas. Vi tror det är viktigt för att Sverige ska utvecklas socialt hållbart. Vad tycker du? Tror du det blir lättare att integrera invandrare i Sverige om t ex barn som kommer från Afghanistan sätts i skolor som talar Afghanska och med en viss religiös inriktning?
http://www.unt.se/asikt/debatt/vilken-vardegrund-3210142.asp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar