lördag 21 juni 2014

Fina ord

Fina ord men vilka förslag?
Miljöpartiet och  Inte så nya Moderaterna bråkar om vem som är bäst på att utveckla Uppsala. Oavsett vad MP säger har M, inte så nya M, rätt i sak. Vilken faktisk politik har MP i byggfrågor när de säger att de är för förtätning i centrum, byggande längs kollektivtrafikstråk och spårvagnssystem oavsett kostnader.... Men hur ska den spårbundna kollektivtrafiken utvecklas utan nya trafiklänkar över Fyrisån? Hur ska centralorten förtätas när MP konsekvent säger nej så fort det finns förslag på platser? Hur ska landsbygden kunna utvecklas när MP endast vill se ny bebyggelse längs kollektivtrafikstråk med regelbundna buss och tågtider? Och Moderaterna vill bygga överallt i stan och inte alls på landet. Att rösta på Centerpartiet i Uppsala är klokt. Vi är tydliga med vad vi vill och vad vi inte vill. Vi beskriver också en tydlig vision om vad vi vill att Uppsala ska vara år 2030.
http://www.unt.se/asikt/debatt/oseriost-av-m-att-blaljuga-om-mp-3215837.aspx

Under det årliga midsommarfirandet var det många som trodde att Centerpartiets tydliga JA för en rekreations och kulturpark i kvarteret Seminariet, JA till försvars och räddningsflyg men nej till kommersiellt civilflyg i Uppsala city och vår tydliga satsning på kransområdena motsvarande 1,5 miljarder är mycket särskiljande och kommer att ge ett bra resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar