fredag 27 juni 2014

Växer så det knakar

Hållbar befolkningstillväxt
Uppsala växer så det knakar. Idag är vi drygt 205.000 och redan år 2050 kan vi vara 355.000 invånare  varav 75.000 på landsbygden. Av Sveriges 290 kommuner har 265 färre än 75.000 invånare. Jämfört med världens stora bostadsområden är Uppsala en glest befolkad kommun. Särskilt om man betänker att Uppsala kommun till ytan är 10 gånger större än Stockholms kommun. Trots 355.000 invånare i ett internationellt perspektiv är många innebär det dock för oss lokalt stora utmaningar och svåra vägval. Om det sannolika befolkningsscenariet blir en verklighet ökar Uppsalas invånarantal med 75% eller 150.000 personer på bara 34 år. Det blir en stor utmaning och det blir väldigt avgörande hur den utvecklingen möts beroende av hur Uppsalaborna röstar. Om man vill ha en klok, hälsosam och miljömedveten väg framåt är det klokt att rösta på C i Uppsala. Ett mycket bra exempel på modern och hållbar infrastrukturutveckling är Gottsunda Allé som Lisa, rektor på SLU, och jag invigde igår.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/gottsunda-all-skapar-narhet-till-stad-och-natur-3227043.aspx

A-kassa
Jag har själv valt att aldrig vara med i tidigare löneskyddsförsäkringar. Skälen är många men ett är att jag tidigt i mitt yrkesliv tjänade mycket mer än de maxersättningar som t ex A-kassan representerar. Samtidigt tycker jag att det är viktigt och bra att människor har löneförsäkringar som gör att en person får en stund på sig att med en basekonomi antingen kraftigt minska sina levnadsvanor (t ex sälja bilen, flytta till mindre bostad, skippa en av semesterresorna etc) eller hittar en ny inkomstkälla liknande den tidigare. Jag fattar inte logiken hos M, varför är de negativa till en höjning av taket i A-kassan om det sannolikt leder till att fler väljer att köpa en viktig försäkring? Om skälen är att de vill försvaga facken som idag gör starka kopplingar mellan sin verksamhet och denna försäkring, säg det? Om det är för att privata försäkringsbolag borde få en bättre chans att erbjuda dessa försäkringar? Jag vill gärna veta huvudskälen till Ms motstånd mot en takhöjning! Hjälp mig gärna med ett svar om du vet!
http://www.di.se/artiklar/2014/6/26/m-allt-mer-isolerat-om-a-kassan/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar