tisdag 3 juni 2014

Farsot

Smittsamt och farligt
Oron för att antibiotikaresistens ska leda till scenarier där massor av människor dör för att
1) vi lätt smittats
2) det saknas antibiotika för att bota som biter ökar dag för dag

Som jag berättat tidigare finns det många viruloger som menar att vi historiskt lever på övertid och att en stor smittsam sjukdomsspridning, med många dödsfall, närmar sig. Kanske hörsammas Miljöpartiets tillväxtovänliga politik genom att 2 av 7 miljarder människor snabbt dör. Om de två miljarderna människor är jämt fördelade bland världens sociala klasser får vi en ordentlig avmattning av världens ekonomier. Då är ju inte MPs tillväxtovänliga politik ett problem eftersom det sannolikt blir en våldsam deflation (priserna på mycket rasar) vilket innebär att 100 kronor som en Miljöpartist har kan användas till mycket mer än vad en hundralapp idag kan användas till. Idag blir hundralappen mindre och mindre värd varje år då vi har inflation. De allra flesta hoppas på och tror inte att vi går mot en sjukdomsspridning som slår ut miljoner och åter miljoner människor runt vårt jordklot. Om man inte tror det och om man inte vill det är det klokt att lära sig att en 100 lapp idag kanske bara är värd 98 kr om ett år. Tillväxt innebär att vi i ekonomiska termer får en större ekonomi att verka inom istället för en mindre. Hur fungerar det i ditt liv, kan du vara lite mer generös mot dig själv och andra när du har gott om pengar i förhållande till när du har ont om pengar? En naiv väg framåt blir mycket jobbig. En pragmatisk väg framåt blir utmanande. Vilken väg väljer du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar