fredag 20 juni 2014

Upplevd mobbing

Tolkningsföreträde
Det sägs att svenskar blivit allt känsligare och att unga svenskar blir allt mindre företagsamma då de curlas sönder. Är det så? Kanske är det så och garanterat får det konsekvenser för vårt samhälles utveckling om det stämmer. Att människor blir känsligare och mindre företagsamma leder knappast mot ett ökat välstånd. Vad är bäst matchning av ett barn som trillar, får lite skrubbsår, och börjar gråta? Att hjälpa barnet upp, blåsa lite, krama och säga "kom igen inget att gråta för". Eller oj, oj, oj, oj men lilla X, hjälper X upp i knät, oj, oj, oj, vi måste sätta på plåster osv. Jag vet vad jag tycker. Livet är inte bara en dans på rosor så våra barn fostras bäst mot ett självständigt vuxenliv om de inte överbeskyddas och curlas för mycket.

Hur har då känsligheten utvecklats i vårt samhälle? Om man pratar med människor äldre än 50 år får man alltid höra historier om människor i deras yngre år med "smeknamn" som idag sannolikt skulle leda till fängelse om de regelbundet användes. Halta och lytta fick smeknamn därefter. Om man hade en begränsad intelligens fick man smeknamn därefter. Var man lång, kort, tjock, smal etc fick man smeknamn därefter. Självklart var det en dålig ordning. Det är mycket bättre idag. Samtidigt hör och läser jag ofta om människor som känner sig kränkta, mobbade och osedda. Visst finns det tyvärr människor som av olika skäl kränker andra men är dom många? Den mobbing, kränkning och osynliggörande av andra som finns är inte acceptabel men hur mycket av de beskrivna problemen i vårt samhälle är att vissa människor övertolkar det som händer runt dem? Om man vill känna sig utsatt och mobbad saknas inte ständiga möjligheter att göra det även för mig. Negativa kommentarer om politiska engagemang kan tolkas som mobbing. Bland övriga politiker skulle jag ofta kunna se mig som utsatt då de raljerar över att jag "bara" tidigare har "riktiga" arbetsår och livserfarenheter och saknar lång politisk skolning..... Att jag skulle få det bättre om jag återgick till att vara en ledare inom näringslivet istället. I vissa av dessa situationer skulle jag lätt kunna känna mig som ett offer och mobbad. Varför gör de som de gör? Som alltid med människor som "mobbar" för att jag är annorlunda, dom är rädda och dom försöker att styra min riktning. Jag tror att många överdriver rasismen, socialklassmobbingen, religionsmobbingen etc. Visst finns den och den är inte acceptabel men ett samhälle där alla ständigt ska curlas med och där många snabbt och gärna tar på sig offerrollen utvecklas inte hållbart starkt. Livet är inte bara en dans på rosor och konflikter mellan individer uppstår även bland de bästa vänner.

I dagens UNT vill deras ledare förminska den undersökning som United Minds och Timbro genomfört som sägs visa att svenskarna är mindre rasister än andra. Mina erfarenheter från jordens alla hörn är att det stämmer. Rasismen i många andra länder och andra kulturer är mycket mer utbredd än den är bland svenskar. Det innebär bl a att vi har nysvenskar som har väldigt mycket rasism inom sig både mot grupper av människor från deras eget hemland och till t ex oss västerlänningar. När jag besöker vissa skolor i Uppsala får jag höra om konflikter mellan grupper och jag får höra om rasism. Då får jag också höra att t ex "svenska" barn och ungdomar ständigt kallas "svenne banan" eller "hora" och att lärare och rektorer inte gör något åt dessa ständiga övergrepp som kan ses som rasistiska. Problemet med UNTs ledare är att den ger uttryck för en ensidighet i utsattheten. Orättvisor och mobbing är oacceptabelt punkt. Då är det oklokt att ställa svenskar, i alla deras förpackningar, mot invandrare, i alla deras förpackningar. Låt oss se problem som drabbar enskilda människor och som försvagar samhället. Om vi ser dem kan vi lösa dem om vi vill. Jag vill lösa problem. Vad vill du?
http://www.unt.se/asikt/ledare/okad-tolerans-mot-rasister-3214845.aspx
http://www.unt.se/uppland/uppsala/kd-politiker-i-uppsala-hoppar-over-till-sd-3206377.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar