onsdag 21 augusti 2013

Politikens spelregler

Få med personligt mandat
Vet du hur demokratin fungerar i de flesta kommuner, Landsting och på riksnivå? Det var en intressant insändare i Uppsala Nya Tidning där insändaren tyckte att några politiker som väljer att gå sin egen väg i beslutsärenden var beundransvärt. Det uttrycktes bl a som att man då har kvar "respekten för sig själv". Det kan låta fint för vissa men i praktiken är det att inte respektera demokratins spelregler.

Om man vill sätta dagens demokratiska spelregler ur spel, och istället föreslå att vi endast ska ha personval, blir det intressant att se hur t ex Uppsalas 81 personer i kommunfullmäktige ska processa förslag, fatta beslut och enskilt kunna avkrävas ansvar för en omöjlig uppgift.

Med mycket få undantag i landets demokratiska församlingar har enskilda politiker ett uppdrag givet av deras röstberättigade partimedlemmar. Politiker har ett uppdrag att genom sitt parti försöka driva partiets politiska dagordning så framgångsrikt som möjligt. "Genom sitt parti" innebär att majoritetsbeslut inom en partigrupp ska respekteras även om jag själv är av en helt annan åsikt i en specifik sakfråga. Tro mig, det kan vara väldigt jobbigt ibland. Utan denna ordning skulle vår demokrati inte fungera så relativt sett bra som den gör. Det är inget fel att ha en avvikande åsikt. Det är ok att internt och externt ge uttryck för en avvikande åsikt. Det är inte ok att inte rösta så som en majoritet tycker. Så fungerar det om man respekterar demokratin. Så måste det fungera för att partier ska kunna göra överenskommelser som inte är beroende av enskilda personer. det är även bra för att minska risken för korruption. Om man har problem med det tycker jag att man ska byta till något eventuellt parti som tycker att djungelns lag är bra eller avsäga sig sina politiska uppdrag. Om man inte vill byta parti eller lämna politiken får man rösta med den egna gruppens majoritet eller få politisk förkylning. Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar